ОСИГУРЕТЕ ПЕРФЕКТЕН ВЪЗДУХ С НОВАТА СЕРИЯ VORT ARIASALUS НА VORTICE

 

 
Въпросът за качеството на въздуха в затворени помещения никога не е бил толкова актуален и се превръща в решаващ елемент за здравословен живот. Свързаните технологии представляват незаменими решения за намаляване рискът от разпространение на патогени, като напр. вируси, бактерии и плесени, но също така и на прах, акари, полени и фини прахови частици.
За подобряване на качеството на въздуха е от съществено значение фокусът върху обмена на въздуха, пречистването и дезинфекцията му. Комбиниране на трите процеса въздейства на патогените като се достига до тяхната неутрализация и следователно гарантиране на здравето и безопасността на хората, намиращи се в съответното помещение.


    VORT ARIASALUS e централизиран инсталационен модул за пречистване, дезинфекция и обмен на въздуха. Монтира се в окачения таван или на тавана, VORT ARIASALUS извлича въздуха от помещението като го прекарва през система от филтри, които задържат замърсяванията в него като по този начин го пречистват. С помощта на устройството за дезинфекция (фотокатализа), с което е оборудван, оказва антибактериално и антивирусно действие, осигурявайки висока здравословна среда.
В режим на вентилация VORT ARIASALUS осъществява необходимия обмен на въздух за възстановяване на идеалната концентрация на кислород и намаляване на нивата на относителна влажност и въглероден диоксид.
Налични са два модела, различни по размер и капацитет на филтриране:
VORT ARIASALUS 100, подходящ за помещения до 65 м2 и VORT ARIASALUS 200, подходящ за помещения до 120 м2.

Предимства за инсталатора
1.    Лесен монтаж - ниско тегло: VORT ARIASALUS 100 -6.3 кг., VORT ARIASALUS 200 – 8 кг;  компактни размери; универсални изводи за въздуховоди - 100-150 мм.
2.    Простота при обслужване – вътрешните компоненти са лесно достъпни.

Предимства за потребителя
1.    Отлично качество на въздух в помещението, гарантирано от 4 филтъра и модула за фотокатализа:

-    миещият се предварителен филтър улавя макро-примеси (пух, животински косми, ...);
-    филтърът ISO COARSE 90% (G4) улавя до 90% от фините прахови частици PM10 и с него полени, спори и акари;
-    абсолютният филтър EPA E11 задържа почти всички фини прахови частици, които са най-вредните за здравето, предвид способността им да проникват в дихателната ни система и да достигат до белодробните алвеоли;
-    анти TVOC филтърът разгражда летливите органични съединения, отделяни от бои, уплътнители, облицовъчни панели или в резултат на изгаряне на органични материали;
-    модулът за фотокатализа най-накрая упражнява ценно дезинфекциращо действие, чрез разрушаване на патогенния товар, свързан с гъбички, бактерии и вируси, а също и срещу SARS-CoV2, отговорен за пандемията COVID-19, както е потвърдено от тестове, проведени в катедрата по биомедицински и клинични науки "Луиджи Сако" на Университета в Милано.

2.    Ограничени разходи за управление:

- намалената консумация на двигателите на вентилаторите благоприятства продължителната употреба;
- миещият се предварителен филтър, разположен преди филтрите G4 и E11 ги предпазва от риска от бързо задръстване, удължавайки живота му и по този начин намаляване на разходите за подмяна;
- UV лампата, интегрирана в модула на фотокатализа, има живот най-малко 2 години.

3. Гъвкавост при употреба, Благодарение на възможността за избор на най-подходящия режим на работа - пречистване или вентилация.
    
Монтажни примери

В окачен таван
 


В подпокривно пространство
 

 

На стена (монтаж в техническо помещение)
 
Контролен панел CB LCD W

 
Функции на контролния панел
- избор на работна скорост;
- настройка на режима на работа (вентилация или пречистване);
- седмично програмиране: възможно е да се зададе за всеки ден от седмицата, до 4 работни интервала на продукта, всеки със специфична стойност на параметрите сред наличните;
- показване на часа/деня от седмицата;
- сигнал за почистване/смяна на филтъра;
- отчитане на необходимостта от периодична смяна (средно на всеки 2 години) на UV лампата на фотокатализния модул.

Филтрираща система
Модул за фотокатализа
Използваният фотокатализен модул се основава на процеса на фотокаталитично окисление (използва се в болничния, космическия, медицинския и хранителния сектор). Това е процес, който се реализира при наличие на ултравиолетови лъчи от слънцето, влажност на въздуха и някои
благородни метали. Комбинацията от тези три фактора води до освобождаване на окислителни йони, способни да неутрализират повечето от патогените, присъстващи във въздуха и потенциално
опасни за здравето.
Ултравиолетовата (UV) лампа на VORT ARIASALUS осветява катализатор, реализиран в специална сплав на основата на титанов диоксид (TiO2), което предизвиква фотохимична реакция, при която кислородните атоми (O) се свързват с водни молекули (H2O), разтворени под формата на пара
във въздуха.
Молекулите на водородния пероксид (H2O2), получени в резултат на тази реакция, са достатъчни за премахване на повечето от лошите миризми, плесени, бактерии, вируси и алергени
във въздуха и върху повърхностите като по този начин ги дезинфекцират.

Как работи системата за фотокатализаЧесто задавани въпроси

1.    Как работят VORT ARIASALUS?
Всеки VORT ARIASALUS има дистанционен жичен контролен панел, с който можете да настроите
режима на работа - пречистване или вентилация, дебит на въздушен поток и също е възможно да програмирате 4 интервала от време през целия ден, с желаната продължителност, през които продуктът ще превключва от  режим на пречистване в режим вентилация. Във всеки потребителят може да зададе конкретна стойност на дебита от наличните 3 алтернативи. По всяко време зададеният режим на работа се показва на LCD дисплея на контролния панел.

2.    Защо да монтираме VORT ARIASALUS?
- Това е ефективен пречиствател, оборудван с набор от филтри, способни да намалят концентрацията
на замърсители и по този начин да гарантират отлично качество на околния въздух.
- Той е ефективен дезинфектант благодарение на уреда на фотокатализа.
- Това е мощно дезинфекциращо устройство, благодарение на фотокатализен модул, с който е оборудван. Ефективен е срещу гъбички, бактерии и вируси, особено SARSCoV2, отговорен за пандемията COVID19, което е удостоверено с изпитания, проведени в катедрата по биомедицински и клинични науки "Луиджи Сако" на Миланския университет.
- Това е ефективно устройство за вентилация, способно да гарантира коректността по всяко време на
въздухообмена в помещенията, благоприятстващ възстановяването идеални нива на кислород и относителна влажност.
- Има гъвкавост на използване, предвид възможността да избирате режима на работа, който е най-подходящ в даден момент.
- Има намалени текущи разходи. Миещият се предварителен филтър предпазва останалите филтри от риск от бързо задръстване, което удължава живота му.
- UV лампата има живот 2 години.

3.    Къде могат да бъдат инсталирани VORT ARIASALUS?
Подходящи са за цивилни домове, клинични лаборатории, медицински и дентални кабинети, кабинети, професионални ателиета, аптеки, старчески домове, училищни класни стаи и детски градини и т.н.

4.    VORT ARIASALUS  ефикасни ли са срещу COVID 19?
Според Световната здравна организация (СЗО) по-голямата част от патогените, причиняващи болестите се предават от човек на човек по въздух или чрез контакт. Трансмисията по въздух се осъществява чрез носители като например капчици със среден размер по-голям от 5 микрона, които могат да останат в суспензия във въздуха за няколко минути, аерозоли, големи между 2 и 5 микрона, способни да се колебаят за по-дълги периоди в зависимост от размера и условията в помещението.
Друг възможен вектор са фините прахови частици (PM), присъстващи във въздуха.
Капчици и аерозоли, произведени при кашляне, кихане, от дишането, както и при използване на тоалетното казанче и някои медицински процедури, веднъж попаднали в околната среда, преди да се разпаднат, запазват инфекциозен заряд за дълго време, което може да достигне няколко часа, замърсявайки междувременно повърхности и предмети като създават по този начин възможност за разпространение на инфекцията в помещенията.
EPA E11 филтърът на VORT ARIASALUS е способен за задържане на 95% от частиците с размер <= 0,3 микрона, присъстващи във обработвания въздух като поставя ефективна бариера срещу преносителите, чрез които вирусът разпространява и така се ограничават на рисковете от инфекция.
Допълнителна бариера срещу разпространението на вирусите е и наличието на фотокатализен модул.

5.    VORT ARIASALUS  произвеждат ли озон?
Озонът (O3) е окислител, който се произвежда от трансформацията, предизвикана от електрически разряди с високо напрежение, характерни за ударите на мълния по време буря от кислородни молекули. Ефективността на озона срещу спори, гъбички, бактерии и вируси отдавна са известни.
Ако се вдишва в големи количества, озонът може да има отрицателни последици за здравето. За да се избегнат такива рисковете, посочени в разпоредбите са посочени гранични стойности на озона от 0,06 ppm, на на които човек може да бъде изложен без опасност за продължителен период, фиксиран дори по 8 часа/ден в продължение на 5 дни/седмично. Тази граница нараства до 0,3 ppm за експозиции само за 15 минути. VORT ARIASALUS напълно покрива тези граници.

6.    Къде да разположим VORT ARIASALUS?
Препоръчително е да инсталирате VORT ARIASALUS на тавана или във всеки случай не в обитавана стая, за да не е подложен на замърсяване от обитателите, но въпреки това вътре в обема на сградата. Така ще бъде възможно вкарването на чист въздух в стаята с температура с няколко градуса по-висока (през студените месеци) от външната.

7.    Как най-добре да използваме VORT ARIASALUS?
Най-добрата ефективност на VORT ARIASALUS идва, когато вентилаторът работи на най-високата скорост между наличните, съвместими с акустичния комфорт на присъстващите. За да се гарантира най-доброто по отношение на комфорта и здравето в помещението не изключвайте уреда, когато качеството е добро или помещението не е заето. По-скоро намалете скоростта на вентилатора, за да намалите консумацията и шумовите емисии и да поддържате въздуха винаги чист.

8.    Колко време издържат филтрите на VORT ARIASALUS?
Животът на филтрите в пречиствателя зависи от три фактора:
- часовете на използване;
- потокът на третирания въздух, от своя страна функция на скоростта на въртене на вентилатора;
- концентрацията на замърсители, присъстващи в помещението.
VORT ARIASALUS имат система за мониторинг на състоянието на филтрите, която отчита
на контролния панел нуждата за осигуряване на тяхната подмяна. По принцип филтрите могат да се сменят средно на всеки 6 месеца.

9.    Каква е дълготрайността на UV лампата в модула за фотокатализа?
Полезният живот на UV лампата на модула за фотокатализа е около 17 500 часа (2 години).
Във всеки случай, необходимостта от осигуряване на неговата замяната е обозначена със специален
сигнализация на LCD дисплея на контролния панел.

Подробна техническа информация може да получите като се свържете с нас.