Често задавани въпроси

Цени

Всички цени в каталога са в BGN, без ДДС, франко наш склад.

Поръчки

Всички поръчки трябва да бъдат направени в писмена форма. Поръчки, направени по телефона не задължават фирмата за цялостна или частична доставка.

Спедиция

Клиентът поема риска, докато стоката пътува, дори и при договореност, когато стоката е продадена франко получателя със задължаване чрез фактура на разходите по транспорта;освен това, ако е договорено по време на поръчката, спедициите могат да бъдат извършени чрез превозвач, изискан от клиента, чрез превозвач на клиента или чрез наш превозвач.

Доставки

Сроковете на доставка имат само ориентировъчен характер, евентуални закъснения не могат да бъдат повод нито за искания, нито за частична отмяна на поръчката. Нормално доставката се извършва до 10 дни след датата на получаване на поръчката, с изключение на непредвидени ситуации.

Рекламации

Не се приемат рекламации, освен ако не са подадени до 8 дни от датата на получаване на стоката, в такъв случай се взима под внимание датата от печата на получаването.

Връщане на стока

Не се връща стока без наше предварително разрешение и във всеки случай само франко наш склад.

Отговорност

Нашата отговорност за качеството на материалите се ограничава с приемането на върнатата стока, франко наш склад и със смяната на дефектните части, без да сме задължени за каквото и да е обезщетение. Не отговаряме за дефекти, причинени от поправки на клиента.

Описания и фигури на продуктите

Описанията и фигурите за продуктите, които се съдържат в печатните каталози и интернет версията служат за информация и не са задължаващи. България Терм ООД си запазва правото да внася, без предупреждение, каквато и да е , техническа или естетическа промяна в собствените продукти.

Фактуриране

Минималната сума за фактуриране е 300 лв. При по-ниски суми, освен в случай на договореност по време на поръчката, клиентът ще бъде задължаван за разходите по фактурирането.

Плащане

Начините на плащане са тези уговорени и описани във фактурата или договора. След като измине уговореният срок, автоматично започват да текат лихви според банковия процент и евентуалните поръчки в процес на изпълнение ще бъдат прекъснати.

Право на ползване

Запазваме си правото на ползване на доставената стока до момента на цялостно плащане на съответната фактура.

Спорове

Единственият компетентен съд за всякакъв вид спорове е Софийски градски съд.