sections_c.jpg

1. Пелетни горелки PELLTECH

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ CALUX

caluxlogoЦелта на тази публикация е да ви запознаем с пелетните котли на нашия нов италиански партньор CALUX – производител на пелетни камини и котли.
Това, което ни привлече бяха компактните размери и използваните системи за оптимизиране на горенето и мощността. В този аспект CALUX са внедрили две системи:
DCS – Dynamic Combustion System, гарантираща най-добро горене при максимална сигурност. Системата е плод на съвместната дейност на звеното за развойна дейност на CALUX и Римския Университет “La Sapienza” – Инженерен факултет, Департамент Индустриална химия. Системата DCS позволява оптимизацията и авторегулирането на горивния процес, за да се гарантира висок КПД при условията на максимална сигурност.
DCS системата позволява на котела да има винаги точното количество въздух за горене и да саморегулира работните параметри при промяна на външните фактори като:
- Тип на пелетите;
- Тягата на комина;
- Работната температура;
- Надморската височина.
Другата, прилагана в пелетните котли на CALUX система е така наречената DPS – Dynamic Power System за автоматично регулиране на мощността. Това решение позволява саморегулирането на мощността на котела в зависимост от температурата в помещението. По този начин се избягва ръчното регулиране на мощността.

ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ PV20a и PV30a НА PELLTECH

Предназначението на напълно автоматизираните пелетни горелки PVa е да отопляват жилища с малки и средни размери. Тъй като за фиксирането на горелката към котела се използва стандартен фланец за нафтова горелка , това е отлично решение за жилища, където се иска подмяната на нафтовите горелки с такива, опазващи околната среда, като пелетните горелки.

 Електрическото запалване, автоматичното избиране на мощност и контролното информационно табло на пелетните горелките PVa, правят използването им просто и удобно през цялата година. Горелката изисква средно веднаж седмично техническо обслужване, в зависимост от качеството на горивото.