LUNA HT RESIDENTAL

 

 Стенните кондензационни от серията LUNA HT Residental са котли с увеличена мощност, която достига до 100kW. Te се явяват продължение на гамата от котли LUNA HT.

Хидравлична система

•    Първичен топлообменник от неръждаема стомана AISI 316L;
•    Възможност за свързване с външен акумулиращ бойлер за гореща вода;
•    Термоманометър.

Газова система

 
•    Непрекъсната електронна модулация на пламъка;
•    Плавно електронно запалване;
•    Горелка от неръждаема стомана AISI 316L с предварително смесване на газ и въздух;
•    Възможна е пренастройка за работа на газ пропан-бутан.

 Система за контрол

•    Диапазона на регулиране на температурата в отоплителната система: 25-80 оС ;
•    Блок за дистанционно управление/регулатор на климата (вгражда се отделно);
•    Вградена автоматика за следене на външната температура (възможност за включване на датчик за външната температура);
•    Блок за каскадно регулиране, позволяващ свързване в каскада на 12 котела(вгражда се отделно);
•    Регулиране и автоматично поддържане на зададена температура в отоплителната система;
•    Електронна индикация на температурата;
•    Възможност за включване на стаен термостат и програмируем таймер;
•    Възможност за зонално регулиране на температурата. 

 

 

  LUNA HT RESIDENTAL
                             Само отопление
 1.450  1.550  1.650  1.850  1.1000
 Максимална термична мощност  в режим 80/60°С, kW  46,4  56,7  67,0  87,2  105,0
 Минимална термична мощност  в режим 80/60°С, kW  14,5  15,5  19,3  25,7  29,0
 Максимална термична мощност  в режим 50/30°С, kW  48,7  59,5  70,3  91,6  110,3
 Минимална термична мощност  в режим 50/30°С, kW  15,8  16,8  21,0  27,8  31,4
 Максимален разход на природен(LPG) газ, m3/h(kg/h)  4,91(3,6)  6,00(4,4)  7,08(5,2)  9,22(6,77)  11,10(8,15)
 Сумарна производителност, %  109,8  109,8  109,8  109,8  109,8
 Енергийна ефективност(92/42/ЕС)  ****  ****  ****  ****  ****
 Номинална производителност в режим 80/60°С, % 97,3  97,4  97,4  97,5  97,4
 Минимална работна температура, °С  - 5  - 5  - 5  - 5  - 5
 Максимално налягане на водата в отопл. кръг, bar  4  4  4  4  4
 Макс. дължина на коаксиален комин , m  10(Ø80/Ø125)  10(Ø80/Ø125) 10(Ø80/Ø125) 10(Ø110/Ø160)  10(Ø110/Ø160)
 Макс. дължина на сдвоен комин Ø80, m  60(Ø80)  60(Ø80)  60(Ø80)  27(Ø110)  27(Ø110)
 Макс. масов дебит на димните газове, kg/s  0,022  0,027  0,032  0,041  0,050
 Мин. масов дебит на димните газове, kg/s  0,007  0,008  0,010  0,013  0,013
 Макс. Температура на димните газове, °С  74  78  75  74  79
 Размери(ВхШхД), mm  950/6000/466  950/6000/466  950/6000/466 950/6000/650  950/6000/650
 Нетно тегло, kg  64  68  72  94  98
 Вид газ                                              Метан/пропан-бутан
 Номинална ел. мощност, W  75  80  125  150  200