LUNA 3 COMFORT

 

 • Изнесен контролен панел с LCD дисплей. Изпълнява и функциите на
програмируем седмичен термостат, както и на климатичен регулатор

Хидравлична система

Трипътен електрически вентил
Меден топлообменник вода/димни газове, за-щитен от антикорозионна сплав
Пластинчат топлообменник вода/вода от не-ръждаема стомана
Автоматичен байпас
Енергоспестяваща циркулационна помпа с вграден обезвъздушител
Система против блокиране на циркулацион-ната помпа и трипътния вентил,
включваща се на всеки 24 часа
Предпазен клапан на първичния кръг 3 bar

Газова система

 
• Непрекъсната електронна модулация на пламъка в режи-
ми отопление и БГВ;
• Плавно електронно запалване;
• Устойчива работа при понижено налягане на газа до 5
mbar;
• Патентована система за регулиране подаването на въздух;
• Възможност за работа на пропан-бутан.

 Система за контрол

 Предпазен термостат против прегряване на първичния
топлообменник
Хидравличен пресостат, блокиращ подаването на газ при липса
на вода
Пресостат за въздух за проверка правилната евакуация на
димните газове
Устройство за пълна защита от замръзване
Манометър на отоплителния кръг
Електронен термометър

 

 

  LUNA 3 COMFORT  Отопление и БГВ  Само отопление
 310 Fi  240 Fi 1.310 Fi  1.240 Fi
 Номинална термична мощност, kW  33,3  26,9  33,3  26,9
 Минимална термична мощност, kW  11,9  10,6  11,9  10,6
 Максимална полезна мощност, kW  31  25  31  25
 Минимална полезна мощност, kW  10,6  9,3  10,4  9,3
 Максимален разход на природен(LPG) газ, m3/h(kg/h)  3,52(2,63)  2,84(2,12)  3,52(2,63)  2,78(2,07)
 КПД, %  93,1  92,9  93,1  92,9
 Енергийна ефективност(92/42/ЕС)  ***  ***  ***  ***
 КПД при 30% товар, % 90,8  90,2  90,8  90,2
 Минимална работна температура, °С  - 5  - 5  - 5  - 5
 Обем/налягане на разширителня съд, l/bar  10/0,5  8/0,5  10/0,5  8/0,5
 Максимално налягане на водата в отопл. кръг, bar  3  3  3  3
 Регулиране темературата на водата за отопл., °С  30/85; 30/45  30/85; 30/45  30/85; 30/45  30/85; 30/45
 Регулиране темературата на БГВ., °С  35-65  35-65  -  -
 Непрекъснато производство на БГВ при ΔТ=25°С, l/min  18  14,3  -  -
 Минимален дебит на БГВ, l/min  2  2  -  -
 Минимално налягане в кръг БГВ, bar  0,15 0,15  -  -
 Максимално налягане в кръг БГВ, bar  8  8  -  -
 Макс. дължина на коаксиален комин Ø100/60, m  5  5  5 5
 Макс. дължина на сдвоен комин Ø80, m  30  30  30  30
 Макс. масов дебит на димните газове, kg/s  0,018  0,017  0,018 0,017
 Мин. масов дебит на димните газове, kg/s  0,018  0,017  0,018 0,017
 Макс. Температура на димните газове, °С  145  135  145  135
 Размери(ВхШхД), mm  760/450/345  760/450/345  760/450/345 760/450/345
 Нетно тегло, kg  40  38  38  36
 Вид газ  Метан/пропан-бутан
 Номинална ел. мощност, W  165  135  165  110