Топловъздушен апарат модел W/FC

Image

 

 

Толловъздушен апарат модел W (за загряване на въздуха). За монтиране на стената или към тавана на помещението. Топлообменник от медна тръба и алуминиеви ребра, хеликоидален вентилатор с предпазна решетка, дифузер, настройваеми хоризонтални пластини за насочване на въздушния поток. Шест модификации в зависимот от размера. Трифазен (две скорости) или монофазен електромотор. 

Топлинен капацитет при следните условия: вода 85°C - 75°C, въздух +15°C.

Капацитет на охлаждане при следните условия: вода 7 °C - 12°C, въздух +27°C, отн. вл. 50 % 


КОД Размер Охлаждане:Възд. поток вис. скор.
Охлаждане:капка  наохлаждане
Възд. поток Вис.скор. Възд. поток Ниска скор. Топл. капац.kW Вис. скор. Топл. капац.kW Ниска скор.
4W13F/C  1 950 3.4 1450 950 14.7 11.4
4W13F/C-1 1 950 3.4 1450 950 14.7 11.4
4W23F/C 2 1550 4.9 2200 1550 21.0 17.1
4W23FC/-1 2 1550 4.9 2200 1550 21.0 17.1
4W33F/C 3 2050 7.2 3050 2050 30.5 24.0
4W33F/C-1 3 2050 7.2 3050 2050 30.5 24.0
4W43F/C 4 2600 8.2 3800 2600 37.5 30.0
4W43F/C-1 4 2600 8.2 3800 2600 37.5 30.0
4W53F/C 5 3500 11.9 5100 3500 49.5 39.5
4W53F/C-1 5 3500 11.9 5100 3500 49.5 39.5
4W63F/C 6 4600 16.8 7000 4600 68.7 53.3
4W63F/C-1 6 4600 16.8 7000 4600 68.7 53.3