Топловъздушен апарат модел W/C

Image

 

Толловъздушен апарат модел W (за загряване на въздуха). За монтиране на стената или към тавана на помещението. Топлообменник от медна тръба и алуминиеви ребра, хеликоидален вентилатор с предпазна решетка, дифузер, настройваеми хоризонтални пластини за насочване на въздушния поток. Шест модификации в зависимот от размера. Трифазен (две скорости) или монофазен електромотор. Опции: Жалузи за намаляване стратификацията на въздуха. 


КОД Размер Въздушен. поток Висока скорост Въздушен поток Ниска скорост Топлинен капацитет kW Висока скорост. Топлинен капацитет kW Ниска скорост
4W12C-1  1 1625 1000 11.4 8.7
4W13C-1 1 1450 950 14.7 11.4
4W12C 1 1625 1000 11.4 8.7
4W13C 1 1450 950 14.7 11.4
4W22C-1 2 2400 1700 16.1 13.3
4W23C-1 2 2200 1550 21.0 17.1
4W22C 2 2400 1700 16.1  13.3
4W23C 2 2200 1550 21.0 17.1
4W32C 3 3200 2150 23.6 18.9
4W33C 3 3050 2050 30.5 24.0
4W32C-1 3 3200 2150 23.6 18.9
4W33C-1 3 3050 2050 30.5 24.0
4W42C 4 4050 2750 31.0 25.0
4W43C 4 3800 2600 37.5 30.0
4W42C-1 4 4050 2750 31.0 25.0
4W43C-1 4 3800  2600 37.5 30.0
4W52C 5 5300 3650 38.0 30.5
4W53C 5 5100 3500 49.5 39.5
4W52C-1 5 5300 3650 38.0 30.5
4W53C-1 5 5100 3500 49.5 39.5
4W62C 6 7200 4800 50.1 40.6
W63C 6 7000 4600 68.7 53.3
4W62C-1 6 7200 4800 50.1 40.6
4W63C-1  6 7000 4600 68.7 53.3

 

 Топлинен капацитет при следните условия: вода 85°C - 75°C , въздух +15°C.