Регулатор 010135

Image

 

 

Регулатор ниско налягане за метан Fiorentini
Серия DIVAL с предпазно- блокиращ вентил по максимално налягане Чугунен корпус.
Макс. дебит: Виж версията

Входно налягане: 0.5-5 бар
Изходно налягане: 10-110 мбара
Фабрична настройка: -20-27 мбара
Работна температура: -20°C/60°C


КОД версия Вход Изход
010135 250 м3/метан / 300 kg/h пропан DN 50 DN 50
010136 Комплект пружини