Регулатор 010132

Image

 

 

Регулатор ниско налягане за метан Fiorentini
Серия DIVAL с предпазно- блокиращ вентил по максимално налягане Чугунен корпус.
Макс. дебит: Виж версията

Входно налягане: 0.5-5 бар
Изходно налягане: 10-110 мбара
Фабрична настройка: -20-27 мбара
Работна температура: -20°C/60°C


КОД версия Вход Изход
010132 150 м3/метан / 160 kg/h пропан DN 32 DN 32
010133 Комплект пружини