Регулатор 010120

Image

 

 

Регулатор високо налягане за пропан-бутан HP 100 Fiorentini Minireg.
Серия DIVAL с блокиране по максимално налягане. Чугунено тяло.
Макс. дебит: Виж версията

Входно налягане: 0.5-18 бара
Изходно налягане: 0.3-2.5 бара
Фабрична настройка: 0.3-0.7 бара
Работна температура: -20°C/50°C


КОД версия Вход Изход
010120 Dival 60 - 60 kg/h GPL / 50м3/h метан 1" 1"
010065 Dival 120 - 120 kg/h GPL / 100м3/h метан 1" 1"1/2" 
010122 Dival 160 - 160 kg/h GPL / 150м3/h метан DN 32 DN 32
010123 Комплект пружини за Dival 60 - 120    
010124 Комплект прожини за Dival 160