Регулатор 010063

Image

 

 

Регулатор високо налягане за пропан-бутан HP 100 (първа степен) Fiorentini Minireg.
Макс. дебит: 100 kg/h.

Входно налягане: 2-18 бара
Изходно налягане: 0.3-1.4 бара
Фабрична настройка: 0.5 бара
Работна температура: -20°C/50°C


КОД версия Вход Изход
Р010063 С блокиране на мин./макс 1" 1"