VORT PROMETEO HR 400

 ImageНа изложението ISH, което са проведе във Франкфурт през март тази година, голям интерес предизвика новият продукт на италианската фирма Vortice Elettrosociali Spa, Vort Prometeo HR 400 – модул за централизиран непрекъснат въздухообмен с вграден високоефективен рекуператор.
Съоръжението може да бъде монтирано хоризонтално или вертикално и да осигури безшумна и непрекъсната вентилация на дома. Vort Prometeo премахва „застоялия” въздух от всички мокри помещения и създава постоянен въздухопоток през жилището от сухите обитаеми помещения. Въздухът се изхвърля от жилището посредстом един от двата  вентилатора с DC-EC  двигатели, характеризиращи се ниска консумация на еленергия.

 

 Той преминава през вградения високо ефективен топлообменник, където топлината на изходящия въздух се отдава на входящия свеж въздух. Обемът на въздухопотока изисква определянето на текуща регулация; при нормална работа въздуха, който се изсмуква е еднакъв по обем с този, който се нагнетява. В напълно автоматичен режим, обемът на въздуха в жилището е един и същ, докато изразходваната енергия е различна. Вградените сензори за температура, влажност и CO2 осигуряват работата на рекуператора на оптимална скорост, докато безжичният контрол не само позволява регулация, но показва  и параметрите на работа на Prometeo.
 Входящият и изходящият въздух се отделени и съответно филтрирани. През студения сезон топлината на изхвърляния въздух се предава на входящия студен въздух с топлинен КПД до 92%. Кондензът, получил се при този топлообмен се събира във рекуператора и се изхвърля навън автоматично.

Летен байпас
Когато външната температура е равна или по-висока от желаната температура в помещението, но е по-ниска от моментната, байпасният вентил ще отвори,

 Image
 позволявайки директно влизане на външен въздух, като не му дава възможност да премине през топлообменника. Тази функция е особенно полезна в летните нощи.
 Image
 Защита против замръзване
Когато температурата и влажността на входящия и изходящия въздушен поток са в състояние при което топлообменникът би могъл да се заскрежи, вентилът против замръзване ще се отвори автоматично, за да не замръзне системата. В особенно сурови климатични условия, това може да не реши проблема и в този случай Vorice препоръчва като опция нагревател 500W (с код 22317), който се управлява от Prometeo. Той темперира входящия свеж въздух и гарантира, че няма да се появи заскрежаване.

Филтър
Vort Prometeo включва два филтъра, клас F5, намиращи се близо до топлообменника. Те са лесно достъпни чрез преместване на предния панел. Предпазват евентуални замърсявания да не преминат в топлообменника и в жилището. Като опция се предлага и филтър, клас F7, (код 22323), който може да бъде инсталиран в рекуператора, осигурявайки допълнителен филтриращ капацитет. Състоянието на филтрите, се визуализира чрез електронен индикатор и сигнализира, когато е необходима смяна.

Дистанционно управление
Всяка от функциите на Prometeo се контролира посредством дистанционно управление. Двупосочният предавател позволява рекуператора да се включва, изключва и настройва от инсталаторът. Първоначална настройка на стойностити на  минимална и максимална скорост могат да се направят без да е необходимо да се ходи до уреда независимо в коя стая се намираме. Втора скорост се избира автоматично от електрониката на рекуператора. По този начин първоначалните настройки, балансирането на уреда, състоящо се от едновременно регулиране на скоростта на двигателите и регулиране на въздушната клапа е изключително лесно.
Потребителят може да извършва следните настройки от дистанционното управление:
-    Ръчен режим (изборът на скоростта се извършва ръчно);
-    Автоматичен режим (изборът на скоростта се извършва автоматично от уреда и зависи от информацията, която сензорите подават към електрониката);
-    Избор на скорост (1,2 и 3);
-    Желана вътрешна температура (определя кога by-pass вентилът да сработи);
-    Таймер (когато продуктът работи в Ръчен режим, ще работи на максимална скорост за: 10`, 20`,30` или неограничено, след което уредът се връща на първа скорост).

Дисплеят на дистанционното управление показва:
-    Работнен режим на уреда (Ръчен, Автоматичен, Летен);
-    Избрана скорост (1,2,3);
-    Настройка на таймера;
-    Осреднена температура, относителна влажност и ниво на CO2;
-    Време и Дата.

Допълнителна радио антена, с артикулен код (22315), включва свързващи кабели, е на разположение като опция и позволява да се контролира Prometeo дори, когато изборът на позиция за инсталация е преграда за радиовълните.

Автоматичен режим
Vort Prometeo HR 400 измерва температурата, относителната влажност (R.H.) и нивата на СО2 в обработения въздух. Уредът използва тези данни, за да определи, когато работи в Автоматичен режим, дали скорост 1 или 3 е необходима за гарантиране оптимални параметри на въздуха в помещенията.

 Image
Обезшуменост
Vort Prometeo HR 400 е снабден с шумозаглушител (с дължина 0,5 m) за минимизиране на шума. Този шумозаглушител може да бъде монтиран близо до уреда, на въздуховода на обитаемите стаи.

Сертификати
Vort Prometeo HR 400 e произведен в съответствие с повечето съвремени стандарти, които гарантират:
Безопасността:
-    EN 60335-1: Безопасност на електрическите уреди за домашна или подобна употреба, част 1: Основни стандарти;
-    EN 60335-2-80: Безопасност на електрическите уреди за домашна или подобна употреба, част 2: Специални стандарти за вентилатори;
-    EN 50366: Потенциална опасност от излъчвания от електромагнитни полета;
-    EN 60529: Степен на защита (IP код).

Електромагнитната съвместимост (EMC):
-    EN 55014-1: Електромагнитни емисии;
-    EN 55014-2: Неприкосновеност на електромагнитни полета;
-    61000-3-2: Граници за хармонизиране на текущите емисии;
-    61000-3-3: Ограничение на нестабилността и трептения на напрежението.

Техническите характеристики:
-    EN 308: Характеристики на топлообменника;
-    EN 13141-7: Характеристики на вентилаторите;
-    ADF (2006) – Отнася се за Англия и Уелс;
-     BRE Digest 398 – Непрекъсната вентилация в жилищата.