ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ EOLO SLIM НА ACCORRONI

Eolo Slim е елемент на системи за климатизация с висока енергийна ефективност в модерни жилища. Захранва се с вода като отоплява помещението през зимата и го охлажда през лятото. Eolo Slim е с дебелина само 13 cm, което е почти половината спрямо традиционните вентилаторни конвектори и включва в компактната си и елегантна форма най-добрата инверторна технология. Идеален е за системи с термопомпа.

 

EOLO SLIM – пълен климатичен контрол
Всеки EOLO SLIM позволява да се зададе желаната температура на
вградения контролен панел така, че електрониката да оптимизира равновесието между енергийната ефективност и климатичния контрол.

EOLO SLIM разполага с контролен панел с възможност за свързване
към система Modbus, което позволява интегрирането му към
най-развити системи за сградна автоматизация.

Надеждността и гъвкавостта на технологията Modbus позволява пълен контрол на устройството и на климатичните зони в жилището.
Протоколите за комуникация позволяват контрол от дистанция на жилищните помещения чрез web базирани облачни решения.

Възможно е да се зададат на всеки EOLO SLIM различни температури в
отделните помещения или пък различни скорости на вентилатора,
например, за да се обезвлажни по-бързо дадено помещение през летния сезон.

EOLO SLIM - технология DC INVERTER

EOLO SLIM е комплектуван серийно с високоефективни безчеткови инверторни двигатели.
Двигателите с DC инвертор се регулират по скорост(брой обороти) и по мощност чрез електронен
импулсен контрол PWM (Pulse Width Modulation). Тази технология намалява драстично консуми-раната мощност и същевременно позволява да се постигне ефикасен контрол на двигателя с постоянни магнити.
Максималната електрическа консумация е подобна на тази на една LED лампа: Максималната консумирана мощност на EOLO SLIM 1000 е: при максимална скорост, само 32 W (15 W за EOLO
SLIM 250) и с модулация 10:1 сезонната електрическа консумация ще бъде изключително ниска.


EOLO SLIM - гъвкъв монтаж

Всеки EOLO SLIM се доставя серийно с ваничка за конденз. Формата й е така избрана, че да събира евентуален конденз, както при вертикален (на стана или на крачета), така и при хоризонта-лен монтаж на таван, без никакъв допълнителен аксесоар или нужда от модификация.

 

EOLO SLIM - ниско ниво на шум

EOLO SLIM е снабден с тангенциален асиметричен вентилатoр. Освен компактността му, която позволява да се намали дебелината му до само 13 cm, тази технология позволява да се движат големи обеми въздух с ниска скорост, на която съответстват пренебрежими нива
на турболенция и щум, което прави конвектора изключително тих.

  АКУСТИЧНО СРАВНЕНИЕ с традиционните решения

EOLO SLIM 250 достига шумово ниво от 21 dB в режим super silence и от 24 dB в нормален режим, и не повече от 30 dB дори и при максимална мощност. (Средните стойности на най-разпространените класически вентилаторни конвектори са 33 dB при работа на минимална скорст и 50 dB при максимална).
Пак като пример, ще припомним, че дишането на човека има средно ниво на шум от 20 dB.

Друга важна характеристика на този конвектор е възможността му да отоплява дори и при изключен вентилатор – функция, която е много търсена от потребителите в случаите на монтаж устройството в спалня. Това се осигурява от специалната конструкция на топлообменника, който е снабден с пасивна челна излъчваща плоча като при спрян вентилатор чрез нея се осигурява лъчисто отопление на помещението.
За удобство на потребителя EOLO SLIM се предлагат и с дистанционно управление (аксесоар).

Размери EOLO SLIM

Технически характеристики