ОТГОВОРНОСТ И ОПТИМИЗЪМ - КЛЮЧОВИ ДУМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ТЕРМ

Image"Не обичам да ме командват, искам да съм в първите редици, оптимизмът ми е присъщ. И независимо от трудностите, от непрекъснатия стрес, с помощта на Вяра, Надежда и Любов, бих казал, че вървя по „моя път”"  - интервю с Николай Бeловеждов, управител на БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД

През този месец България Терм навършва 15 години от създаването си. Как решихте да стартирате бизнес, свързан с отопление, вентилация, газификация и др. Случайността ли Ви отведе в тази област?

Аз съм от хората, които вярват, че на този свят случайни неща няма, че нашият житейски път е определен от Съдбата. Това, което трябва да правим е да бъдем чувствителни към знаците, които тя ни дава.
През 1991 започнах работа като сътрудник на италианска консултантска фирма. Времената в България тогава бяха трудни. Решихме да се насочим към установяване на контакти между италиански и български производители. Един от контактите, които се реализираха, беше между FIMET /производител на манометри и термометри/ и Арда Инструмент – гр. Кърджали. От FIMET пристигаха някои основни компоненти, в Арда изработваха други, сглобяваха и връщаха в Италия.
През 1994 г., при една от поредните визити на собственика на FIMET - г-н Лучано Карминати, същият ме попита не е ли възможно да правим и друг бизнес в България. Предложих му сектора ОВК. Така се реши да регистрираме България Терм ООД. И ето ни вече 15 години на пазара.

 

 

 
Какво е усещането да оглавяващ една такава голяма фирма като „България Терм”? Как се чувствате на това място?

Да ръководиш една фирма, било то малка, средна или голяма е преди всичко отговорност. Отговорност пред клиентите, отговорност пред доставчиците, отговорност пред служителите, пред съдружниците.
Зодия Овен съм. Не обичам да ме командват, искам да съм в първите редици, оптимизмът ми е присъщ. И независимо от трудностите, от непрекъснатия стрес, с помощта на Вяра, Надежда и Любов, бих казал, че вървя по „моя път”.  

Какъв е пазарният Ви дял? С какво се отличавате от останалите фирми в бранша?

Трудно бих определил пазарният ни дял в проценти като цяло, но сме в първата четворка от фирмите в бранша с подобна номенклатура. Що се касае до продажбата на газови уреди (котли, горелки, конвектори, готварски печки и котлони, индустриални газови съоръжения) смея да твърдя, че имаме лидерска позиция.
Основната ни разлика с конкурентните ни фирми е в това, че ние се занимаваме само с търговия и сервизна дейност. Останалите предлагат и инженерингови услуги.

Какви са тенденциите за развитие на продуктите от Вашия бранш?


Няколко са насоките, в които през последните години се развива браншът.
На първо място бих поставил все по-широкото използване на възобновяеми източници на енергия, преди всичко слънчевата и геотермалната. На пазара се появиха така наречените слънчеви концентратори (виж снимката). Представляват параболична конструкция със 130 огледала, фокусиращи слънчевата енергия в оптичния фокус на системата, където е разположен топлообменник с мощност 10 kW. Слънчевият концентратор е оборудван с устройство за следене на слънцето по две оси – от изгрева до залеза, циркулационна помпа, табло за управление, както и със средства за защита при градушка или силен вятър. Досегашните резултати показват, че ефективността на концентратора е с над 40% по-висока през лятото и със 135% по-висока през зимата от равностойни по площ (12 m²) обикновени слънчеви колектори.

 Image  Силно разпространение получават и интегрираните системи. За битови нужди вече се прeдлага модул, съдържащ кондензационен газов котел, 150 литров слънчев бойлер с две серпентини и пълна автоматика за управление.
Остава само към него да свържат слънчевите панели. По този начин се получава уред с компактни размери и много висок коeфициент на сезонна ефективност.
 Image  Един по-усложнен вариант на битова интегрирана система е тази с котел на биомаса, стратификационен буферен съд, газов котел и слънчеви панели. По този начин котелът на биомаса работи на максимална мощност, при което КПД е най-висок, произвежда се БГВ по най-ефективен начин и може да се осигури нискотемпературно подово отопление за дълъг период от време (в зависимост от обема на буфера), без да се включва котелът на биомаса.
Много голям ефект имат интегрираните системи в индустриалния и обществен сектор. Италианската фирма Systema SPA, наш дългогодишен партньор, от скоро предлага на пазара така наречения Модул възстановяема енергия, даващ възможност разходите за отопление, климатизаця и производство на БГВ да бъдат редуцирани до минимум.
Модулите се адаптират за всеки конкретен случай. Основният елемент е абсорбционен чилър, който използва слънчева и отпадна енергия от димни газове, технологични процеси и др, за да произвежда топлина, студ и БГВ. Възможно е и включването на когенерационен модул за производство на ел. енергия. За повече подробности посететe сайта ни: www.bulgariatherm.com

 Image
 В редица европейски страни стана задължително използването на кондензационни котли в сградните отоплителни инсталации. Все повече се налага централното сградно отопление с газови кондензационни котли и апартаментни абонатни станции с дистанционно отчитане на консумираната енергия за отопление и топла вода. Обикновено котлите са свързани в каскада, което позволява модулация в много широк диапазон, така че мощността да бъде най-близко до необходимия топлинен товар в момента. Това решение осигурява по-висока сезонна ефективност на отоплителната система, както и много по-ниски емисии на вредни газове в сравнение с индивидуалните отоплителни системи с газов котел.

Нараства предлагането на микрокогенератори за битови нужди. Микрокогенераторите на нашия партньор BAXI Group се произвеждат в завода Senertec в Германия. Представляват двигател с вътрешно горене на газ, който произвежда електрически ток, а за отопление сe използва остатъчната топлина. Електрическата им мощност е 5,5 kW, а топлинната - 12,5 kW.
На пазара в Обединеното кралство се появи още един модел микрокогенератор на BAXI, наречен ECOGEN. Той е с размерите на стенен газов котел и освен топлинна енергия и БГВ(24 kW), произвежда и 1 kW еленергия с помощта на двигател на Стирлинг. Проведените изпитвания показват, че с него се намаляват емисиите на въглероден диоксид с около 1 тон в годишен аспект.

 Image  Усилено се инвестира в посока разработването на когенерационни системи, изградени на базата на микрогоривни клетки, отделящи водорода, съдържащ се в природния газ, както и на двигатели с външно горене, базирани на цикъла на Ренкин. Разработката на горивни клетки е на етап бета-прототипи, които се тестват в реални условия. Достигнатата електрическа мощност в момента е 1,5 kW, а топлинната - 3 kW.
Все по широко приложение намират и системите за лъчисто водно отопление и охлаждане. Те са в състояние да осигурия висок комфорт благодарение на една по-естествена система на обмен, която отстранява неприятните въздушни течения, шума и запрашването, така характерни за традиционните климатични инсталации.
Лъчистите системи дават усещане за една хомогенна приятна среда в помещението, свеждайки до минимум температурните разлики, както във вертикално, така и в хоризонтално направлние. Така се постига и съществена икономия на енергия, защото се използват по-ефективни системи за производство на енергия,
в сравнение с тези при класическа въздушна система за климатизация.
Освен това тези системи позволяват максимално използване на пространството и голяма свобода при архитектурното оформление на средата.

В сектора Вентилация се обръща особено внимание на създаването на здравословна атмосфера в помещенията, чрез непръкъснат въздухообмен, съчетан с високоефективна рекуперация на топлината. На най-голямото изложение в бранша ISH през март тази година във Франкфурт голям интерес предизвика модулът за централизиран въздухообмен VORT PROMETEO HR 400. Същият е снабден с датчици за температура, влажност, СО2 и работи напълно автоматично, осигурявайки над 92% ефективност на рекуперация.

 Image  Кои са акцентите в политиката на „България Терм”?
Още когато беше създадено дружеството се реши да предложим максимално пълна гама от продукти в ОВК сектора, залагайки, преди всичко на високотехнологични и качествени изделия със съответстваща на това цена.
Винаги сме избягвали продажба на стока с ниска цена и недоказано качество. Сервизната дейност също е приоритетна в нашата политика. Не пристъпваме към продажба на уреди и системи без нашите специалисти и дистрибутори да са обучени за поддръжка.

Конкуренцията налага ли нови продукти на пазара и какво можем да очакваме от Вас скоро?
Разбира се, че конкуренцията добре познава новостите в бранша. Ето защо, един друг акцент в нашата политика е всяка година да предлагаме на нашите клиенти нови продукти.
 И през тази година ще има доста изненади, но нека да не казвам всичко предварително. Надявам се Вашият портал да бъде едно от първите места, където тези новости ще се появят.

Как набирате и обучавате персонала си на фона на дефицита на кадри в България?
За щастие на възловите позиции в дружеството работят хора с дългогодишен стаж при нас, като някои са още от основаването. През изминалите две години имахме известни проблеми със средния изпълнителски персонал. Работим основно с агенции за подбор на персонал.
Стоките, които продаваме изискват детайлното им познаване, както от търговците така и от сервизните специалисти. За тази цел се провеждат обучения при нашите доставчици в Италия и тук от италиански специалисти. Редовно се провеждат курсове за обучение и на нашите дистрибутори.

С какво в работата си никога не правите компромис?

Не правя компромис с некоректно отношение към клиенти и доставчици.

Вие сте представители на редица чужди фирми. Как успявате да ги спечелите?

Трябва да ги накараш да ти повярват, да ги убедиш, че няма да бъдат подведени, че правиш всичко възможно за налагане на продуктите им на пазара. Тогава може да разчиташ на най-добри търговски условия, както и на разбиране в трудни моменти, какъвто е сегашният.

Влизането ни в ЕU улесни ли работата Ви с чуждите фирми?
Без съмнение. Освобождаването на стоките от митницата и предварителното плащане на ДДС беше голям товар.

Кои са най - големите предизвикателства, които Ви предстоят?
Преживяхме кризата през 1996-97 година, когато докато отидем до банката с парите за плащане на доставчика те вече се бяха обезценили. Вярвам, че ще се справим и сега, в нелеките месеци, които ни очакват.

Вашият бизнес е тясно свързан със строителството. Какви са Вашите прогнози за развитието на пазара в близките години?

Ще има силна стагнация на пазара, което ще доведе до намаляване на оборотите и влошаване на ликвидността. Фирмената задлъжнялост ще продължава да расте. Някои фирми ще затворят, а други ще се преструктурират. Ще нараства търсенето на качествени продукти. Делът на енергоспестяващите уреди и системи, базирани на възобновяема енергия ще нараства прогресивно.