24. ХИДРАВЛИЧНА ПРЕДПАЗНА ГРУПА ЗА ГОЛЯМООБЕМНИ БОЙЛЕРИ GSM 1”

ImageПредпазната група GSM 1” е предназначена за защита на хоризонтални голямообемни бойлери. Предлага се и в изпълнение за вертикални бойлери(код  SFR). Производител – WATTS INDUSTRIES, Франция. Състои се от различни компоненти за изпълнение на следните функции: 

 
 - Предпазна функция за защита от свръхналягане в бойлера чрез вграден предпазен клапан;
 - Защита от обратен поток, за да се избегне връщането на топлата вода във водопроводната мрежа като възвратния клапан може да бъде контролиран с манометър чрез предвидената за целта пробка;
                       - Функция за изолиране на захранването чрез вграден кран, използвана при ремонт или за проверка на бойлера;
                       - Възможност за източване на бойлера, чрез ръчно задействан кран.
Предпазната група е специално проектирана за хоризонтални бойлери, при които съществува риск от замърсяване или „калциране” на предпазния клапан. За избягване на горното, същият е със специална конструкция. 
   
   
 К-кт предпазна група код 54555 и сифон код 92315NF – 126 лв. без ДДС