Котли за изгаряне на дървесина

Преимуществата и изключителната практичност на котлите Rojek, функциониращи на дърва и твърдо гориво, ще
Ви донесат редица ползи и ще Ви спестят много средства

 • Оригинална конструкция на котела, при която горивният процес е напълно различен от този при пиролизните котли, предлагани на пазара. Тази конструкция съдейства за двустепенно изгаряне; фактически около 80% от горивото се превръща в газ и около 20% изгаря по класическия начин. Поради тази горивна комбинация, енергията на горивото се трансформира в максимална степен и се получава пълно изгаряне.
 • Стоманената заварена конструкция с двойни стени (вътрешна стена с дебелина 5 mm и външна стена с дебелина 4 mm) е напълнена с вода, а решетката е направена от огнеупорни тръби, позволяващи ефективно използване на генерираната при горенето топлина и удължаване на експлоатационния срок.
 • Конструкциите на повърхността на котела и на горивната камера притежават следните предимства:
  - Използването на керамична или шамотна облицовка за защита на корпуса не е необходимо. Това води до намаляване на теглото и елиминира риска от дефектиране на керамичната облицовка, както и необходимостта от нейната смяна.
  - Не се изисква монтирането на смесителен термовентил за връщащата вода (от системата към котела). Благодарение на това конструктивно решение водата преминава първо през тръбите на решетката, където достига най-висока температура. В областта на горивната камера температурата на водата в корпуса е по-висока от точката на кондензиране на отработените газове. Това препятства натрупването на катран в тръбната система.
 • Входящите отвори за първичен и вторичен въздух се регулират лесно с цел постигане на оптимално изгаряне и продължителност на горене на горивото. Вторичният въздух се подава от предната и от задната страна така, че да се постигне стабилно горене по цялата решетка.
 • Котлите са проектирани за изгаряне на различни видове горива с възможност за комбиниране - дървен материал - къси цепеници, пелети, пресен дървен талаш, мокри стружки и друга мокра биомаса. Друга възможност е функционирането с кафяви въглища, каменни въглища и кокс.
 • Функционирането с различни видове горива, не само със суха дървесина с остатъчна влажност от максимум 18-20%, не оказва никакво влияние върху гаранцията. Мокрото гориво или биомаса също могат да се изгарят и няма нужда клиентите да съхраняват дървесината и да се опитват да я сушат. За изсушаването на дървения материал обикновено е необходим период от около 2-3 години. Така ние спестяваме енергията и времето на нашите клиенти.
 • Котлите са проектирани за по-малка коминна тяга от 10 – 12 Pa. Това означава, че не е необходим електрически вентилатор за димните газове.
 • Котелът е лесен за експлоатация дори при прекъсване на мрежовото електрозахранване. Ние също спестяваме и много средства на нашите клиенти, тъй като котлите не използват електроенергия, чиято цена непрекъснато расте. Друго преимущество е и безшумната работа на котела без вентилатор (тих и необезпокояван сън на нашите удовлетворени клиенти).
 • Котлите са оборудвани с охлаждащ контур и са проектирани за гравитационна циркулация на нагрятата вода, както и за принудителна циркулация с помощта на помпа.
 • Големи преимущества са и гаранцията за херметичност на корпуса на котела (3 години) и продължителния експлаотационен срок. Стандартната гаранция на предлаганите на пазара продукти е само 2 години.
 • Котлите, функциониращи на дърва и твърдо гориво, съдействат за значително спестяване на разходите за отопление и бърза възвращаемост на инвестициите в сравнение с газовите, електрическите котли или тези, работещи с леко дестилирано гориво.
 • Най-евтиното гориво са късите дървени парчета – продукт на дърворезачката DH10, произвеждана от фирма ROJEK. Дърворезачката DH 10 е проектирана за нарязване на дървени отпадъци от дърводелски работилници, дъскорезници, но преди всичко за рязане на клони при почистването на гори, паркове, градини и редици дървета. Чрез използване на тези дървени отпадъци Вие получавате висококачествено гориво с дължина 5-12 cm и диаметър максимум 9 cm.
 • Фирма ROJEK dřevoobraběci stroje A.S. предлага затворен цикъл на използване на дървените отпадъци като най-евтиното гориво за отопление на Вашия дом.
  - Производство на ценно дървесно гориво с помощта на дърворезачки
  - Икономично и ефективно горене в котли ROJEK, функциониращи с дървесно гориво.

Параметри и характеристики