Външен ъгъл за декоративен канал FAE

Image

 

 

Външен ъгъл за декоративен канал.


КОД  
FАЕ 47  
FАЕ 610