Скоба за декоративен канал FAC-FAS

Image

 

Скоба за закрепване декоративен канал и захващане на тръби.
FАC - за изолирани тръби.
FAS - за голи тръби.


КОД  
FAS  
FАC