Диференциален байпас-вентил USVR

Image

 

Диференциален байпас-вентил.
Задължителен за инсталации с термостатични вентили или зонови вентили.
Поддържа постоянна работната точка на помпата.


КОД Ду Бар
0265220 3/4” 0,03-0,50
0265225 1” 0,02-0,50
0265232 1 1/4” 0,06-0,46