Нафтов топловъздушен апарат модел GE

Image

 

Нафтов толловъздушен генератор за работа на открито. Табло за управление, включвашо работен и блокиращ термостат, решетка на входното отверстие. Капаци от галванизирана стомана. Не е включена горелката. Вертикален и хоризонтален  (+12%) вариант. Опции: Входен въздушен филтър (А). Повишено налягане 300 Ра (В). 


КОД Мощност kW
GE25  29.7
GE35 40.7
GE50 59.3
GE80 95.3
GE100 116.3
GE125 148.9
GE150 173.3
GE175 203.5
GE200 232.6
GE250 290.7
GE300 348.8
GE375 436.0
GE425 494.2
GE500 569.8
GE600 697.7
GE750 872.1
GE900 1047