ХИДРАВЛИЧНА ПРЕДПАЗНА ГРУПА ЗА ГОЛЯМООБЕМНИ БОЙЛЕРИ GSM 1”

Image

 

 Приложение:
Предпазната група GSM 1” е предназначена за защита на хоризонтални голямообемни бойлери. Предлага се и в изпълнение за вертикални бойлери(код  SFR). Производител – WATTS INDUSTRIES, Франция. Състои се от различни компоненти за изпълнение на следните функции:

-    Предпазна функция за защита от свръхналягане в бойлера чрез вграден предпазен клапан;
-    Защита от обратен поток, за да се избегне връщането на топлата вода във водопроводната мрежа като възвратния клапан може да бъде контролиран с манометър чрез предвидената за целта пробка;
-    Функция за изолиране на захранването чрез вграден кран, използвана при ремонт или за проверка на бойлера;
-    Възможност за източване на бойлера, чрез ръчно задействан кран.

 Предпазната група е специално проектирана за хоризонтални бойлери, при които съществува риск от замърсяване или „калциране” на предпазния клапан. За избягване на горното, същият е със специална конструкция.

 Характеристики:
-    Мембранен предпазен клапан;
-    Голям капацитет: дебит 5 m3/h;
-    Ъглово разположена метална глава за източване, с ориентируем отвор за въздуха за обратен поток;
-    Изолиращ винтил и контролилуем възвратен клапан;
-    Максимално работно налягане: 10 bar;
-    Максимална работна температура: 120°С;
-    Тарирано налягане: 6 или 7 bar;
-    За бойлери с мощност 18 kW(600 l) или 24 kW(1000 l - при използване на комплект 11/4” – поръчва се допълнително).

 Сертификати:
-    Сертификат EN 1487;
-    Сертификат WRAS.

Типичен монтаж:

Image

Крива загуба на налягане:

Image

 Нормална работа на бойлера:
Възвратният клапан е отворен и групата е включена за нормална работа на бойлера.
По време на нагряването налягането в бойлера се увеличава и възвратният клапан затваря.
Когато налягането достигне до 7 bar, предпазният клапан отваря леко и изпуска определено количество вода. Това продължава с прекъсвания по време нагряване. Това изпускане на вода е нормално и потвърждава правилната работа на предпазния клапан. Не е необходимо да се търсят повреди, за да бъдат отстранени.

Неправилна работа на бойлера:
Термостатът на бойлера може да се повреди и да не прекъсне загряването на бойлера. Това ще доведе до повишаване на налягането и температурата, предпазният клапан ще сработи като изхвърли парата през специалния отвор.
В този случай бойлерът трябва незабавно да се изключи и да се извика сервизен техник, който да смени термостата.
Предпазната група също трябва да бъде сменена, тъй като температурата на парата при 7 bar е 165°С, което може да повреди мембраната на предпазния клапан.

Замръзване
В случай на опасност от замръзване се препоръчва бойлерът да се изпразни. Затворя се крана за студена вода, затваря се възвратния клапан, отваря се кран за топлата вода и крана за източване на предпазната група.

Замърсявания
Ако предпазната група продължава да се пълни е необходимо кранът за източване да се отвори и затвори няколко пъти, за да се отстранят замърсяванията.

Поддръжка
При правилен монтаж предпазната група не се нуждае от поддръжка. Независимо от това се препоръчва кранът за източване да се отваря поне един път месечно.

Полезни съвети
1.    Поне веднъж в месеца да се задейства изолиращият вентил и предпазният клапан.
2.    Тръбата за източване трябва да бъде с диаметър минимум 25 mm. Необходимо е да се монтира сифон(не влиза в доставката).
3.    Ако налягането на захранващата студена вода е по-високо от 3 bar е необходимо преди предпазната група да се постави редуцир-вентил.
4.    За да се избегне корозия на металите, между бойлера и предпазната група и между бойлера и тръбата за топла вода е необходимо да се монтират диелектрични връзки.