ECOLUX TWIN CONTROL

Image

 

 

Стаен термостат дневен.
Минимална стъпка за настройка - 10 мин. Режими: комфорт и икономичен. Максимален брой стъпки за денонощие - 24.
Два температурни режима: комфорт и икономичен.
Област на регулиране: 5-30°C.
Режими на работа: вкл./изкл., ръчен/автоматичен, отопление/охлаждане.
Дисплей с постоянна визуализация на: температура, ден, час, състояние на батериите, режим.
Два бр. батерии LR6 1.5V.
Три контакта 10(3) A-250V.
Защита IP30. Диференциал при 20°C - 0.8К.


КОД Параметри
0407840