22C

Image

 

 

Електротермична задвижка с твърд чувствителен елемент, нормално затворен (NA) или нормално отворен (NC).
Двупроводен (стандартна версия) или четирипроводен (с допълнителен контакт) кабел.
Компактно изпълнение.
Сила на затваряне - 140N (за NA) или 80 (за NC).
Защита - IP44.


КОД Захранване Кабел
22C220NA2 220 V ф 7 mm
22C220NA2-5 220 V ф 5.5 mm
22C220NA4 220 V ф 7 mm
22C220NC2 220 V ф 7 mm
22C220NC2-5 220 V ф 5.5 mm
22C220NC4 220 V ф 7 mm
22C24NA2 24 V ф 7 mm
22C24NA2-5 24 V ф 5.5 mm
22C24NA4 24 V ф 7 mm
22C24NC2 24 V ф 7 mm
22C24NC2-5 24 V ф 5.5 mm
22C24NC4 24 V ф 7 mm