140

Image

 

 

Термоглава с потапяща се сонда за регулиране на топлинния поток, в зависимост от температурата при системи за подово отопление.
Област на регулиране от 20°C до 70°C.
Дължина на сондата - 134 мм.
Дължина на капилярната тръба - 2.5 м.


КОД Параметри
140