НОВИ ПРОДУКТИ НА GEL - GEL PROFESSIONAL LINE

  • Печат

 Image

G10 - АНТИКОРОЗИОНЕН ПРОДУКТ С АЛГИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Продукт, който потиска корозията, образуването на котлен камък и водорасли във всички видове отоплителни системи, включително и тези, с алуминиеви радиатори. Продуктът не е киселина и може да поддържа ефективна инсталацията, оптимизирайки потреблението на енергия.

 

 

ImageG20 - ПРЕПАРАТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Продукт, който намалява образуването на шум във всички видове отоплителни
системи, включително и тези, с алуминиеви радиатори.

 

 

 

ImageG30 - УНИВЕРСАЛЕН РАЗТВОР ЗА ДЕКАПИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Продуктът е подходящ за премахване на всички замърсители, които могат да присъс-
тват в отоплителни и слънчеви системи, нови или работили до 6 месеца, като напри-
мер отпадъци от монтажа, производството, заварки, мазнини, масла и др.

 

 

ImageG40 - ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА УТАЙКИ В СЛЪНЧЕВИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Продуктът не е киселина и служи за почистване на отоплителни и слънчеви
инсталации, като е в състояние да възстанови правилната циркулация в инсталацията,
поддържайки ефективността и оптимизирайки консумацията на енергия.

 

Image

G50 - АНТИФРИЗ С КОРОЗИОНЕН ИНХИБИТОР ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ И СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ


Незамръзващ продукт, който потиска образуването на корозия и котлен камък във
всички видове отоплителни системи, включително и тези с алуминиеви радиатори.
Продуктът може да поддържа ефективна инсталацията, оптимизирайки енергийната
консумация.

 

Image  G60 - БИОЦИД-АЛГИЦИД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

Продуктът е с биоцидно действие и служи за премахване на водорасли-
те от водите на отоплителните инсталации за ниска температура.
Неговата формула може да подтиска растежа на бактерии, плесени и
гъбички.