Пловдивски панаир - Есен 2008

  • Печат

С голям успех премина участието на България Терм на Международния технически панаир – Есен 2008 в Пловдив. Проектанти, инсталатори и граждани имаха възможност да  разгледат , изложената на площ от 100 кв.м  в 10-та палата широка гама от компоненти и системи за отопление, вентилация, газификация, климатизация, помпи. Особен интерес беше проявен към новите представени продукти:  Изпарителни охладители на MUNTERS, керамични коминни тела за газови уреди  и камини и котли на биомаса на EFFE 2, газови конвектомати на FOINOX.
Изпарителният охладител модел ESAC FCX 22 беше закупен още на втория ден, а за керамичните комини на EFFE 2 беше сключен договор за доставка със строителна фирма, изпълняваща сграда с 30 бр. газови котли.


Очаквайте скоро подробна информация за новите продукти на нашия сайт.