Как да спечелим по време на криза

 

Започваме серия от публикации под общото заглавие "КАК ДА СПЕЧЕЛИМ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА", където ще представим някои наши продукти, които ще ви позволят да намалите вашите разходи за отопление, вентилация, климатизация. Ще дадем и редица полезни съвети в тази връзка. Първата публикация разглежда продукт на нашия дългогодишен партньор RADIANT BRICIATORI SPA - Италия, с чиито газови котли сме лидери на пазара, разбира се, с неоценимата помощ на дружествата ОВЕРГАЗ


Едно сравнително просто устройство ECOSOLAR MIX, производство на нашия дългогодишен партньор Radiant Bruciatori Spa – Италия ще ви позволи да реализирате значителни икономии на газ. Устройството се състои от два термостатични смесителни вентила и се свързва, както е показано на схемата. Може да се свърже не само към газов котел Radiant, но и към всички останали видове газови котли.
Как работи? Ако температурата на водата в бойлера е по-висока от 45°С водата минава през първия трипътен смесителен вентил и постъпва във втория, където се смесва с водата от водопровода, за да излезе с температура, зададена от потребителя. В случай, че водата в бойлера е с температура по-ниска от 45°С, то смесителният вентил е отворен в посока към котела, който се включва по сигнал от датчика за поток. Водата се загрява допълнително и постъпва към консуматора през втория смесителен вентил с точно определена температура. От къде идва икономията? Първо от това, че котелът се включва само тогава, когато е необходимо. Второ – температурата на водата в бойлера винаги ще е по висока от тази, идваща от водопровода дори и през зимата. Това означава, че котелът ще работи по-малко време, за да повиши температурата й до желаната. Трето – няма нужда от бойлер с две серпентини, който е по скъп.
Цената на устройството е 392 лв. без ДДС. Възвращаемостта на инвестицията, според наблюденията в Италия, е за по-малко от две години.