sections_c.jpg

1. Водогрейни котли
2. Нафтови топловъздушни апарати
3. Горелки
4. Предпазни вентили
5. Групи за допълване
6. Автоматични обезвъздушители
7. Диференциални байпас вентили
8. Датчици за поток
9. Мембранни затворени разширителни съдове
10. Декоративни канали

ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ СЕРИЯ RA

MUT_RAОсновни характеристики и приложение

Термостатичните смесителни вентили RA се използват в системите за производство на битова гореща вода (БГВ). Тяхната функция е да поддържат постоянно температурата на водата, подавана към консуматора дори и при изменение на:
- температурата;
- захранващото налягане;
- дебита на входящата топла и студена вода.

Термостатичните вентили са снабдени с изолация с цел запазване на температурата и предпазване от изгаряне.