2131

Image

 

 

Двупътен зонов вентил за вентилаторни конвектори.
Максимално налягане: 16 бара.
Максимална температура: 100°C.
On/Off действие с електротермична задвижка 10С, 20C.


КОД Размер Kvs
21311 1“ MM 5.2
213112 1/2“ MM 1.8
213134 3/4“ MM 2.8