4131

Image

 

 

Четирипътен зонов вентил за вентилаторни конвектори.
Максимално налягане: 16 бара.
Максимална температура: 100°C.
Възможност за използване като смесителен или разпреселителен вентил.
On/Off действие с електротермична задвижка 10С, 20C.


КОД Размер Kvs Max DP
413112 1/2“ MM 1.7 1.6
413134 3/4“ MM 2.8 2.8