3131

Image

 

 

Трипътен зонов вентил за вентилаторни конвектори.
Максимално налягане: 16 бара.
Максимална температура: 100°C.
Възможност за използване като смесителен или разпреселителен вентил.
On/Off действие с електротермична задвижка 10С, 20C.


КОД Размер Kvs Max DP
31311 1“ MM 3.3 5.2
313112 1/2“ MM 1.3 1.6
313134 3/4“ MM 1.8 2.8