БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ПОДКРЕПЯ МЕЖДУНАРОДНАТА КАМПАНИЯ WWF – ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2012

 
powered_by.png, 1 kB
Газови котли RADIANT Печат

Image

Газов стенен или стоящ (RΒΑ) водогреен котел с атмосферна горелка с електронно запалване. Отворена (R, RBC, RCM, RBA) или затворена (RS, RSF, RBA/CS, RMAS) камера на горене. RK, RKR - кондензационни котли. Табло за управление, вкл. работен  и блокиращ термостат, система за автодиагностика. Комплект с циркулационна помпа, предпазен винтил и мембранен  разширителен съд. Комплект със скоростен подгревател за производство на топла вода ( RBC). Комплект с два топлообменника за по - голямо производство на топла вода (RMAS). Комплект с бойлер за производство на топла вода 100 1 (RBA 100).

КодМодел ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Серия MINI combi
A011A311B101
RBC 20 E Отопление – Топла вода – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 9,75-23,7 kW, Габарити – 450х790х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,3 l/min
A011A312B101
RBS 20 EОтопление – Топла вода – Затворена камера - Битоплообменник
Мощност – 9,75-23,7 kW, Габарити – 450х790х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,3 l/min
  Само отопление
A011A111B101R 20 EОтопление – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B101RS 20 EОтопление – Затворена камера, Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B301
RS 24 EОтопление – Затворена камера , Мощност – 15-27 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B401
RS 30 EОтопление – Затворена камера , Мощност – 17-32 kW, Габарити – 450х790х320 мм
  Само отопление версия В – за свързване и към външен бойлер
A011A711B101
R 20 E/ВОтопление – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B101
RS 20 E/ВОтопление – Затворена камера, Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B301
RS 24 E/ВОтопление – Затворена камера , Мощност – 15-27 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B401
RS 30 E/ВОтопление – Затворена камера , Мощност – 17-32 kW, Габарити – 450х790х320 мм
  Серия SLIMCODE combi
A011A211B101
RCМ 20 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 10,9-23,9 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,42l/min
A011A212B101
RSF 20 E
Microslim
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 410х800х270 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,35 l/min
A011A212B301
RSF 24 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,85 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=25ºС – 12,83 l/min
A011A212B401
RSF 30 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 16,9-31,9 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 15,24 l/min
  Стенни акумулиращи със система DUOPASS
A011A412A111
RMAS 20 E
Pluscomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 10,5-24 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 687 l/h, Бойлер – 8 l
A011A4123A341
RMAS 24 E
Maxicomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,85 kW, Габарити – 490х900х450 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 786 l/h, Бойлер – 25 l
A011A412A441
RMAS 30 E
Supercomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 490х900х450 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 936 l, Бойлер – 25 l
  Подови акумулиращи със система DUOPASS
A012A411B351
RВА 24 EОтопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,68 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 807 l, Бойлер – 45 l
A012A411B451
RВА 35 EОтопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 17,06-31,44 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 939 l/h, Бойлер – 45 l
A012A412B351
RВА CS 30 EОтопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 953 l/h, Бойлер – 45 l
A012A412B371RВА CS 30/100 EОтопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 15,34-17,3 kW, Габарити – 570х1640х570 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 999 l/h, Бойлер – 100 l
A012A412B471
RВА CS 30/100 Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 570х1640х570 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 999 l/h, Бойлер – 100 l

 

КодМодел ХАРАКТЕРИСТИКИ Серия MINI combi
  Кондензационни котли
A201A123A301
RH 28
Отопление – Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 450х830х320 мм, КПД – 102,50%
A201A232A301
RHR 28
Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 450х830х320 мм, производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 12,9 l/min, КПД – 102,50%
A201A432A331
RHA 28Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 490х900х450 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 726 l/h, Бойлер - 25 l КПД – 102,50%
A202A432A321
RHA 08/100
Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 570х1640х570 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 7792 l/h, Бойлер - 100 l КПД – 102,50%
A011A132B201
RK 25 EОтопление – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW,
Габарити – 450х800х300 мм, КПД – 106,7%
A011A732D201
RK 25/B
Отопление – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW,
Габарити – 450х800х300 мм, КПД – 106,7%
Възможност за свързване към съществуващ бойлер
A011A132A601
RK 50
Отопление – Затворена камера, Мощност – 11,65-49,88 kW,
Габарити – 490х700х470 мм, КПД – 106,8%
A011A232B201
RKR 25
Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 450х800х300 мм, Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,70 l/min, КПД – 106,7%
A011A432A231
RKA 25
Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 490х900х450 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 726 l/h, Бойлер – 25 l, КПД – 106,7%
A012A432A271
RKA 100Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 570х1640х570 мм - подов, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 792 l/h, Бойлер – 100 l, КПД – 106,7%
  Проточни бойлери
A015A511A101
S 14 FlutronicОтворена камера, Габарити – 390х710х245 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,14 l/min
A015A512A101
SF 14 FlutronicЗатворена камера, Габарити – 390х710х245 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,14 l/min
   
 A3001716
Комин коаксиален хоризонтален ф 100/60 - кит "А"
 A3001550
Коаксиално удължение ф 100/60 - 1 м
 A3001552
 Коаксиално удължение ф 100/60 - 0,5 м
 A3001621
Коаксиално коляно 90º ф 100/60
 A3001642
Коаксиално коляно 45º ф 100/60
 43012LA
Комплект скоба и маншон ф 100
 43012LA
Проходка ф 100 за кит "А"
 82046LP
Сдвоен комин ф 80/80 - кит "В"
 82035LPУдължение ф 80 - 1 м
 82037LP
Коляно 90º ф 80
 82034LP
Комплект скоба и маншон ф 80
 43090LA
Проходка ф 80
 82050LP
Коаксиален вертикален комин ф 118/80 - кит "С"
 27041LA
Марсилска керемида оловна за кит "С"
 82060LP
Коаксиално удължение ф 118/80 - 1 м
 82081LP
Коаксиален хоризонтален комин ф 125/80 - кит "G"
 27051LA
Коаксиално коляно 90º ф 125/80
 27057LA
Коаксиално коляно 45º ф 125/80
 82082LA
Коаксиално удължение ф 125/80 - 1 м
 82087LP
Комин коаксиален хоризонтален ф 100/60 от полипропилен - кит "К"
 82084LA
Коаксиално удължение ф 100/60  от полипропилен - 1 м
 27054LA
Коаксиално коляно 90º ф 100/60 от полипропилен
 27053LA
Коаксиално коляно 45º ф 100/60 от полипропилен
 82086LА
Сдвоен комин ф 80/80 от полипропилен - кит "Н"
 82090LА
Удължение ф 80 от полипропилен - 1 м
 27055LА
Коляно 90º ф 80 от полипропилен
 82091LА
Коаксиален вертикален комин ф 100/60  от полипропилен - кит "V"
 27059LA
Марсилска керемида оловна за кит "V"
 86038LAХронотермостат MIDYCONTROL
 52535LPИзнесено управление REMOTO LCD
 73506LAСонда за външна температура
 76661LAЦентрала за каскадно управление на 4 бр. котли по външна температура

 АКСЕСОАРИ за кондензационен котел RK50

Виж PDF файла

 
< Предишна   Следваща >
© 2014 България Терм  (c) CMS System: Joomla