ЕНЕРГИЙНА ЕВОЛЮЦИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Представяме на Вашето внимание три нови енергоспестяващи продукта на нашия италиански партньор SYSTEMA SPA.

 

 
 

 Слънчеви концентратори Sycon
Представляват параболична конструкция със 130 огледала, фокусиращи слънчевата енергия в оптичния фокус на системата, където е разположен топлообменник  с мощност 10 kW. Слънчевият концентратор е оборудван с устройство за следене на слънцето по две оси – от изгрева до залеза, циркулационна помпа, табло за управление, както и със средства за защита при градушка или силен вятър. Досегашните резултати показват, че ефективността на концентратора е с над 40% по-висока през лятото и със 135% по-висока през зимата от равностойни по площ (12 m²) обикновени слънчеви колектори. С него получавате до 100 kWh безплатна енергия!

Още........

 Топлинен рекуператор EHR
EHR е модулна моноблокова система, проектирана за рекуперация на термичната енергия от прегрят въздух или димни газове, които обикновено се изхвърлят свободно в атмосферата през комини.
EHR има предимството, че може да бъде оразмерен и произведен по мярка, на базата на характеристиките и количеството топлина, която може да се рекуперира от източника.
EHR  работи при температура на димните газове от 130°С.
EHR има много добър период на възвращаемост на инвестицията.

Още....
 
 
 Кондензационен абсорбционен чилър на газ
Castaglia
Castaglia е единствената моноблокова термична група, произвеждаща топла вода за отопление, за битови нужди и охладена вода на принципа на абсорбционен цикъл на базата на литиев бромид.
Castaglia замества традиционните групи, необходими за климатизация – котел и електрически чилър, с една единствена моноблокова група, управлявана от общ контролен панел, позволявайки по този начин значителна икономия на технически обеми.
Глобална ЕФЕКТИВНОСТ до 130%.
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ до 55,6% в сравнение с електрически чилър.

Още....