ЕНЕРГИЙНА ЕВОЛЮЦИЯ

  • Печат

Image

 Италианската фирма Systema SPA, наш дългогодишен партньор, от скоро предлага на пазара така наречения Модул Възстановяема енергия, даващ възможност разходите за отопление, климатизаця и производство на БГВ да бъдат редуцирани до минимум.
Модулите се адаптират за всеки конкретен случай. Основният елемент е абсорбционен чилър, който използва слънчева и отпадна енергия от димни газове, технологични процеси и др, за да произвежда топлина, студ и БГВ. Възможно е и включването на когенерационен модул за производство на ел. енергия. За повече подробности вижте тук......