Нафтов топловъздушен апарат модел G

Image

 

Нафтов топловъздушен генератор. Табло за управление, включващо термометър, работен и блокиращ термостат. Не е включена горелката. Вертикален и хоризонтален (+12%) вариант. Опции: Разпръсквател на загретия въздух съсжалузи от трите страни на корпуса и въртящи се клапи (А). Входен въздушен филтър (B). Жалузи от четирите страни на корпуса (С). Напор 300 Ра. 

угунен водогреен котел.
Табло за управление вкл. термометър,т. Доставят се в разглобен вид.


КОД Мощност kW
G 25 29.7
G 35 40.7
G 50 59.3
G 65 75.6
G 80 95.3
G 100 116.3
G 125 148.9
G 150 173.3
G 175 203.5
G 200 232.6
G 250 290.7
G 300 348.8
G 375 436.0
G 425 494.2
G 500 569.8
G 600 697.7
G 750 872.1
G 900 1047