ECT2

Image

 

 

Централа за откриване течове на газ посредством датчици, с възможност за командване на електроклапани и допълнителни устройства.
За монтаж в рискови от експлозия зони.
Система за автодиагностика.
Възможност за свързване до 2 датчика за газ,
модели CIVR или URA.
Контакти 550 VA.
Работна температура: -10/+50°C.
Захранване: 230 V.
Защита: IP 55 (трансформатор и реле - IP 67).
Аларма: 85 dB(A) на 1 м.


КОД  
0940502