HHD

Image

 

 

Блок за управление, мод. HHD за излъчващ модул тип INFRA. Предназначен за централицирано управление на INFRA 6-9-12 излъчващи тръби и на INFRA мод. 12-18-24. Програмируем дневен/седмичен термостат за 2 до 8 независими зони. Управлявяа минимум6 модула в 2 зони, максимум 24 модула в 8 зони. Отделната зона се управлява от HD процесор.


КОД Описание
01CEQU2507 ΗΗ D5/5 Компютризиран блок за управление за 5 модула в 5 зони
01CEQU2508 HH D8/8 Компютризиран блок за управление за 8 модула в 8 зони
01CEQU2509 HH D2/6 Компютризиран блок за управление за 6 модула в 2 зони
01CEQU2510 HH D3/9 Компютризиран блок за управление за 9 модула в 3 зони
01CEQU2511 HH D4/12 Компютризиран блок за управление за 12 модула в 4 зони
01CEQU2512 HH D5/15 Компютризиран блок за управление за 15 модула в 5 зони
01CEQU2513 HH D6/18 Компютризиран блок за управление за 18 модула в 6 зони
01CEQU2514 HH D7/21 Компютризиран блок за управление за 21 модула в 7 зони
01CEQU2515 HH D8/24 Компютризиран блок за управление за 24 модула в 8 зони