Електронни блокове

Image 

 

Електронни блокове за управление СЕ за INFRA излъчвателен агрегат.


КОД Описание
00CЕQU1196 Блок за управление СЕ за една тръба.
00CЕQU1197 Блок за управление СЕ за една тръба със седмичен програматор.
00CЕQU1198 Блок за управление СЕ за две тръби.
00CЕQU1199 Блок за управление СЕ за две тръби със седмичен програматор.
00CЕQU1200 Блок за управление СЕ за три/четири тръби.
00CЕQU1201 Блок за управление СЕ за три/четири тръби със седмичен програматор.
00CЕQU2667 Електронен блок за управление SLIM за една тръба.
00CЕQU2668 Електронен блок за управление SLIM за две тръби.
00CЕQU2669 Електронен блок за управление SLIM за две тръби.