Арт. INFRA PLUS - SYSTEMA

Image 

 

Газови лъчисти излъчватели без вграден вентилатор. Четири модела с длъжини 3, 6,9,12  м. Отражатели от алуминий. Модел R - с рециркулация на въздуха.


КОД Модел Мощност kW
INFRA PLUS3 INFRA 3 PLUS 15
INFRA PLUS6 INFRA 6 PLUS 35
INFRA PLUS9 INFRA 9 PLUS 53
INFRA PLUS12R INFRA 12 PLUS с рециркулация 60