Газови котли RADIANT

Image

 

Газов стенен или стоящ (RΒΑ) водогреен котел с атмосферна горелка с електронно запалване. Отворена (R, RBC, RCM, RBA) или затворена (RS, RSF, RBA/CS, RMAS) камера на горене. RK, RKR - кондензационни котли. Табло за управление, вкл. работен  и блокиращ термостат, система за автодиагностика. Комплект с циркулационна помпа, предпазен винтил и мембранен  разширителен съд. Комплект със скоростен подгревател за производство на топла вода ( RBC). Комплект с два топлообменника за по - голямо производство на топла вода (RMAS). Комплект с бойлер за производство на топла вода 100 1 (RBA 100).

Код Модел ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Серия MINI combi
A011A311B101 RBC 20 E Отопление – Топла вода – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 9,75-23,7 kW, Габарити – 450х790х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,3 l/min
A011A312B101 RBS 20 E Отопление – Топла вода – Затворена камера - Битоплообменник
Мощност – 9,75-23,7 kW, Габарити – 450х790х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,3 l/min
    Само отопление
A011A111B101 R 20 E Отопление – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B101 RS 20 E Отопление – Затворена камера, Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B301 RS 24 E Отопление – Затворена камера , Мощност – 15-27 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A112B401 RS 30 E Отопление – Затворена камера , Мощност – 17-32 kW, Габарити – 450х790х320 мм
    Само отопление версия В – за свързване и към външен бойлер
A011A711B101 R 20 E/В Отопление – Отворена камера - Битоплообменник
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B101 RS 20 E/В Отопление – Затворена камера, Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B301 RS 24 E/В Отопление – Затворена камера , Мощност – 15-27 kW, Габарити – 450х790х320 мм
A011A712B401 RS 30 E/В Отопление – Затворена камера , Мощност – 17-32 kW, Габарити – 450х790х320 мм
    Серия SLIMCODE combi
A011A211B101 RCМ 20 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 10,9-23,9 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,42l/min
A011A212B101 RSF 20 E
Microslim
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 11-24,34 kW, Габарити – 410х800х270 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,35 l/min
A011A212B301 RSF 24 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,85 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=25ºС – 12,83 l/min
A011A212B401 RSF 30 E
Slimcode
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 16,9-31,9 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 15,24 l/min
    Стенни акумулиращи със система DUOPASS
A011A412A111 RMAS 20 E
Pluscomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 10,5-24 kW, Габарити – 450х800х320 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 687 l/h, Бойлер – 8 l
A011A4123A341 RMAS 24 E
Maxicomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,85 kW, Габарити – 490х900х450 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 786 l/h, Бойлер – 25 l
A011A412A441 RMAS 30 E
Supercomfort
Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 490х900х450 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 936 l, Бойлер – 25 l
    Подови акумулиращи със система DUOPASS
A012A411B351 RВА 24 E Отопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 15-26,68 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 807 l, Бойлер – 45 l
A012A411B451 RВА 35 E Отопление – Топла вода – Отворена камера – Разделни топлообменници
Мощност – 17,06-31,44 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 939 l/h, Бойлер – 45 l
A012A412B351 RВА CS 30 E Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 600х850х600 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 953 l/h, Бойлер – 45 l
A012A412B371 RВА CS 30/100 E Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 15,34-17,3 kW, Габарити – 570х1640х570 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 999 l/h, Бойлер – 100 l
A012A412B471 RВА CS 30/100 Отопление – Топла вода – Затворена камера – Разделни топлообменнице
Мощност – 17-32 kW, Габарити – 570х1640х570 мм
Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 999 l/h, Бойлер – 100 l

 

Код Модел ХАРАКТЕРИСТИКИ Серия MINI combi
    Кондензационни котли
A201A123A301 RH 28 Отопление – Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 450х830х320 мм, КПД – 102,50%
A201A232A301 RHR 28 Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 450х830х320 мм, производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 12,9 l/min, КПД – 102,50%
A201A432A331 RHA 28 Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 490х900х450 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 726 l/h, Бойлер - 25 l КПД – 102,50%
A202A432A321 RHA 08/100 Отопление – Топла вода - Затворена камера, Мощност – 9,40-25,51 kW,
Габарити – 570х1640х570 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 7792 l/h, Бойлер - 100 l КПД – 102,50%
A011A132B201 RK 25 E Отопление – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW,
Габарити – 450х800х300 мм, КПД – 106,7%
A011A732D201 RK 25/B Отопление – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW,
Габарити – 450х800х300 мм, КПД – 106,7%
Възможност за свързване към съществуващ бойлер
A011A132A601 RK 50 Отопление – Затворена камера, Мощност – 11,65-49,88 kW,
Габарити – 490х700х470 мм, КПД – 106,8%
A011A232B201 RKR 25 Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 450х800х300 мм, Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,70 l/min, КПД – 106,7%
A011A432A231 RKA 25 Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 490х900х450 мм, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 726 l/h, Бойлер – 25 l, КПД – 106,7%
A012A432A271 RKA 100 Отопление – Топла вода – Затворена камера, Мощност – 8,73-24,6 kW, Габарити – 570х1640х570 мм - подов, Непрек. производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 792 l/h, Бойлер – 100 l, КПД – 106,7%
    Проточни бойлери
A015A511A101 S 14 Flutronic Отворена камера, Габарити – 390х710х245 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,14 l/min
A015A512A101 SF 14 Flutronic Затворена камера, Габарити – 390х710х245 мм
Производство на топла вода при ΔТ=30ºС – 11,14 l/min
     
  A3001716 Комин коаксиален хоризонтален ф 100/60 - кит "А"
  A3001550 Коаксиално удължение ф 100/60 - 1 м
  A3001552  Коаксиално удължение ф 100/60 - 0,5 м
  A3001621 Коаксиално коляно 90º ф 100/60
  A3001642 Коаксиално коляно 45º ф 100/60
  43012LA Комплект скоба и маншон ф 100
  43012LA Проходка ф 100 за кит "А"
  82046LP Сдвоен комин ф 80/80 - кит "В"
  82035LP Удължение ф 80 - 1 м
  82037LP Коляно 90º ф 80
  82034LP Комплект скоба и маншон ф 80
  43090LA Проходка ф 80
  82050LP Коаксиален вертикален комин ф 118/80 - кит "С"
  27041LA Марсилска керемида оловна за кит "С"
  82060LP Коаксиално удължение ф 118/80 - 1 м
  82081LP Коаксиален хоризонтален комин ф 125/80 - кит "G"
  27051LA Коаксиално коляно 90º ф 125/80
  27057LA Коаксиално коляно 45º ф 125/80
  82082LA Коаксиално удължение ф 125/80 - 1 м
  82087LP Комин коаксиален хоризонтален ф 100/60 от полипропилен - кит "К"
  82084LA Коаксиално удължение ф 100/60  от полипропилен - 1 м
  27054LA Коаксиално коляно 90º ф 100/60 от полипропилен
  27053LA Коаксиално коляно 45º ф 100/60 от полипропилен
  82086LА Сдвоен комин ф 80/80 от полипропилен - кит "Н"
  82090LА Удължение ф 80 от полипропилен - 1 м
  27055LА Коляно 90º ф 80 от полипропилен
  82091LА Коаксиален вертикален комин ф 100/60  от полипропилен - кит "V"
  27059LA Марсилска керемида оловна за кит "V"
  86038LA Хронотермостат MIDYCONTROL
  52535LP Изнесено управление REMOTO LCD
  73506LA Сонда за външна температура
  76661LA Централа за каскадно управление на 4 бр. котли по външна температура

 АКСЕСОАРИ за кондензационен котел RK50

Виж PDF файла