Арт. EUROBONGAS.MULTI

Image

 

 

Модулни газови котли само за отопление. Състоят се от 2, 3 или 4  котела  BONGAS 1. Възможност за каскадно управление с помощта на климатична централа BC 300 C. 


Код Модел Мощност kW Шир. Дълж. Вис.
1610725 EUROBONGAS 1 M 89.2x5B I 103.4 900 655 2205
1610626 EUROBONGAS 1 M 113 2x6 I 132.3 900 755 2205
1610627 EUROBONGAS 1 M 123 2x7 I 143.1 900 850 2230
1610628 EUROBONGAS 1 M 137 2x8 I 160.2 900 945 2230
1610636 EUROBONGAS 1 M 170 3x6 I 198.4 1350 755 2205
1610637 EUROBONGAS 1 M 184 3x7 I 214.7 1350 850 2230
1610638 EUROBONGAS 1 M 206 3x8 I 240.3 1350 945 2230
1610639 EUROBONGAS 1 M 237 3x9 I 276.2 1350 1040 2280
1610630 EUROBONGAS 1 M 265 3x10 I 307.8 1350 1135 2280
1610647 EUROBONGAS 1 M 246 4x7 I 286.2 1800 850 2255
1610648 EUROBONGAS 1 M 275 4x8 I 320.4 1800 945 2255
1610649 EUROBONGAS 1 M 316 4x9 I 368.3 1800 1040 2280
1610650 EUROBONGAS 1 M 352 4x19 I 410.4 1800 1135 2280

 АКСЕСОАРИ

КОД Описание
1646025 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (2x5B) и (2x6)
1646027 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (2x7) и (2x8)
1646036 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (3x6)
1646037 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (3x7) и (3x8)
1646039 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (3x9) и (3x10)
1646047  Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (4x7) и (4x8)
1646049 Колектор за димни газове ΙΝΟΧ Μ (4x9) и (4x10)