Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • Вентилация

  1. Вентилаторни конвектори
  2. Вентилаторни конвектори за висок стенен монтаж
  3. Касетъчни вентилаторни конвектори
  4. Ултратънки канални конвектори
  5. Канални конвектори
  6. Топловъздушни апарати
  7. Аксесоари

 • Баланс и регулиране
   

  sections_i.jpg 1. Двупътни, трипътни и четирипътни зонови вентили
  2. Трипътни и четирипътни смесителни вентили
  3. Вентили за настройка на инсталации
  4. Топломери

 • Фитинги
   
   
  sections_h.jpg

  1. Нипели
  2. Муфи
  3. Колена
  4. Тройници
  5. Преходи

  6. Удължители

 • Тръби и аксесоари
   

  sections_g.jpg 1. Тръби от омрежен полиетилен
  2. Многослойни тръби
  3. Присъединителни връзки
  4. Тръбни изолаци

 • Регулиране и контрол
   

  sections_d.jpg

  1. Манометри
  2. Термометри
  3. Термоманометри
  4. Стайни термостати
  5. Потопяеми и капилярни термостати
  6. Брояч на часове
  7. Поплавъци

 • Радиаторни вентили

  sections_a.jpg

  1. Термостатични радиаторни вентили
  2. Секретни радиаторни вентили
  3. Четирипътни термостатични вентили долу-долу
  4. Четирипътни разпределителни групи долу-горе
  5. Термоглави
  6. Електротермични задвижки
  7. Радиаторни вентили
  8. Секретни радиаторни вентили
  9. Вентили за еднотръбни инсталации

 • Пелетни котли, камини и горелки
   

  sections_c.jpg

  1. Пелетни горелки PELLTECH

 • Отоплителни тела и аксесоари
   

  sections_b.jpg 1. Отоплителни тела
  2. Аксесоари за отоплителни тела
  3. Обезвъздушители за отоплителни

 • Компоненти за санитарни инсталации
   

  sections_e.jpg

  1. Сферични вентили
  2. Редуцир вентили
  3. Гъвкави връзки
  4. Компенсатори
  5. Електромагнитни вентили
  6. Хидрофорни съдове
  7. Пресостати
  8. Резервоари
  9. Аксесоари

 • Компоненти за отоплителни инсталации
   

  sections_c.jpg

  1. Водогрейни котли
  2. Нафтови топловъздушни апарати
  3. Горелки
  4. Предпазни вентили
  5. Групи за допълване
  6. Автоматични обезвъздушители
  7. Диференциални байпас вентили
  8. Датчици за поток
  9. Мембранни затворени разширителни съдове
  10. Декоративни канали

 • Компоненти за нафтови инсталации
   
   
  sections_n.jpg

  1. Резервоари за нафта
  2. Помпи и групи за трансфер на нафта
  3. Броячи и разходомери за нафта
  4. Индикатори за ниво
  5. Сонди
  6. Филтри за нафта
  7. Тръба за нафта и преходи
  8. Аксесоари

 • Компоненти за газови инсталации
   

  sections_m.jpg

  1. Чугунени газови котли
  2. Стенни газови котли
  3. Газови конвектори, топловъздушни апарати
  4. Централи и датчици за откриване на течове на газ
  5. Електроклапани за газ
  6. Редуктори, регулатори и стабилизатори на налягане
  7. Филтри за газ
  8. Разходомери за газ
  9. Сферични вентили за газ
  10. Гъвкави връзки
  11. Манометри за газ
  12. Аксесоари

 • Колектори
   

  sections_f.jpg

  1. Колектори
  2. Колекторни кутии
  3. Аксесоари

 • Промоции
 • Обработка на вода