Copyright

©България Терм - Всички права запазени
България Терм и логото на България Терм са запазени търговски марки.

Фотография: Материали на България Терм, В сайта са използвани и снимки от производителите на съответните артикули. Те са собственост на съответния производител.
Разработка и техническа поддръжка: Intermedia
Външен брояч: Search.bg, 2002-2014
Временни карти bgmaps.com
map: © Datamap Europe Ltd.
CMS система:  2014 Joomla!
Joomla е свободен софтуер лицензиран под GNU/GPL Лиценз.
Темплейт: Beez3
Превод на български: Joomla! Bulgaria

Срокове и условия
Достъпът, разглеждането и/или използването на този сайт се извършват съгласно следните Условия, другите условия или указания, посочени в сайта, както и съгласно приложимото законодателство, разпоредби и наредби, включително но не само законодателството, отнасящо се до търговските марки, авторските права, правото на тайна и публичност, порнографията, клеветата и законите за контролиране на износа. Използвайки настоящия сайт вие приемате и се съгласявате с горепосочените и със следните Условия:

1. Съдържание и точност на информацията. Тъй като България Терм предприема разумни действия, за да осигури щото информацията, изображенията, текстът или връзките (информацията), съдържащи се в този сайт да бъдат точни и пълни, България Терм не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. По принцип България Терм не поема никаква отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт.

2. Авторски права: По принцип е незаконно да се копира, възпроизвежда или разпространяват информация или материали, обект на авторско право (вкл. снимки) без съгласието на собственика на такова авторско право. По принцип фотографът е собственик на авторското право върху снимката или изображението. Освен ако изрично не е посочено друго, трябва да приемете, че всичко, които видите или прочетете в този сайт, е обект на авторско право и може да бъде използвано или копирано от вас само както изрично е посочено в сайта или в приложимите закони или по другояче и само с изричното предварително писмено съгласие на България Терм или на притежателя на авторското право. Тази забрана означава, че Вие нямате право да предавате, изменяте или преразпределяте никакви изображения или текст от този сайт без изричното предварително писмено съгласие на България Терм или на притежателя на авторското право. Можете да сваляте и да печатате изображения и текст от сайта само за ваши лични нетърговски нужди. ОСВЕН ТОВА ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ПРИТЕЖАТЕЛ ИЛИ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО, ПРЕДАДЕНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС. НЕРАЗРЕШЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДА ДОВЕДЕ ДО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

3. Изображения. Всички изображения, съдържащи се или изложени от България Терм в сайта, освен предадените от вас, са собственост на България Терм или се използват от България Терм със съгласието на притежателя на авторското право и на лицата (ако има такива), показани на тези изображения. По смисъла на т. 2 от настоящите разпоредби използването на някакви изображения (или части от тях) от Вас без изричното писмено съгласие на България Терм или на притежателя на авторските права се забранява.

4. Порнографски или нецензурни материали. Уведомяваме Ви, че всякакви изображения, предоставени от вас, ще се прегледат и проучат от България Терм. Разбира се, всички изображения трябва да отговарят на приложимото законодателство по отношение на детската порнография, злоупотребата с деца, или по отношение на нецензурните или порнографските материали. България Терм ще съобщава на органите на властта за всички установени нарушения на законодателството. България Терм си запазва правото да откаже по свое лично и единствено усмотрение обработването или излагането на всякакви материали, които се считат за нежелателни.

5. Интелектуална собственост. Всички авторски права, наименования, лого и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДОСТЪПЪТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ СЕ ИЗВЪРШВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, КАТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКО В САЙТА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ИЗЛОЖЕНО, БЕЗ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. ОСВЕН ТОВА България Терм НЕ НОСИ И НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КАТО РИСКЪТ ПОЕМАТЕ ИЗЦЯЛО ВИЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНОТО: ПРЕКЪСВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВСЯКАКВИ ВРЪЗКИ ДО САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВСЯКАКЪВ ВИД КОМУНИКАЦИИ С ТРЕТИ СТРАНИ И ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ ДРУГО ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДОСТЪПА ВИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. България Терм НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, НАРОЧНИ, НАКАЗУЕМИ ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ.

7. Промени и обновявания. Информацията е предоставена от България Терм за удобство и може да се променя без предизвестие. България Терм може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме ви периодично да посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите Условия, както и с целия сайт, за да се запознаете с всички Промени и Обновявания.

За нас

Image

България Терм ООД е смесено българо-италианско дружество, създадено през 1994 г. За изминалите години успяхме да се утвърдим като една от водещите търговски фирми, предлагаща изключително широка гама от системи и компоненти за отопление, вентилация, газификация, както и богат асортимент от помпи и хидрофорни системи.

Благодарение на опита, който натрупахме през изминалите години, днес се представяме с този нов и обогатен сайт.

В него ще откриете:
- технически характеристики за всеки артикул;
- разделяне на продуктите по групи;
- една широка гама от качествено подбрани продукти;
- цени.

Предлаганите изделия са производство на водещи италиански фирми.
С цел пълното удовлетворяване нуждите на нашите клиенти се стремим да поддържаме непрекъснати складови наличности от основните артикули в търговските ни центрове. Ежеседмичната ни транспортна връзка с Италия ни дава възможност за бързи доставки.

В сайта не са разгледани разделите ВЕНТИЛАЦИЯ, ПОМПИ И ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ. Не се колебайте да ни се обадите, за да получите информация и за тях.

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД и нейните служители сигурни, че заедно с Вас ще вървим напред, Ви пожелават успешна работа.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Често задавани въпроси

Цени

Всички цени в каталога са в BGN, без ДДС, франко наш склад.

Поръчки

Всички поръчки трябва да бъдат направени в писмена форма. Поръчки, направени по телефона не задължават фирмата за цялостна или частична доставка.

Спедиция

Клиентът поема риска, докато стоката пътува, дори и при договореност, когато стоката е продадена франко получателя със задължаване чрез фактура на разходите по транспорта;освен това, ако е договорено по време на поръчката, спедициите могат да бъдат извършени чрез превозвач, изискан от клиента, чрез превозвач на клиента или чрез наш превозвач.

Доставки

Сроковете на доставка имат само ориентировъчен характер, евентуални закъснения не могат да бъдат повод нито за искания, нито за частична отмяна на поръчката. Нормално доставката се извършва до 10 дни след датата на получаване на поръчката, с изключение на непредвидени ситуации.

Рекламации

Не се приемат рекламации, освен ако не са подадени до 8 дни от датата на получаване на стоката, в такъв случай се взима под внимание датата от печата на получаването.

Връщане на стока

Не се връща стока без наше предварително разрешение и във всеки случай само франко наш склад.

Отговорност

Нашата отговорност за качеството на материалите се ограничава с приемането на върнатата стока, франко наш склад и със смяната на дефектните части, без да сме задължени за каквото и да е обезщетение. Не отговаряме за дефекти, причинени от поправки на клиента.

Описания и фигури на продуктите

Описанията и фигурите за продуктите, които се съдържат в печатните каталози и интернет версията служат за информация и не са задължаващи. България Терм ООД си запазва правото да внася, без предупреждение, каквато и да е , техническа или естетическа промяна в собствените продукти.

Фактуриране

Минималната сума за фактуриране е 300 лв. При по-ниски суми, освен в случай на договореност по време на поръчката, клиентът ще бъде задължаван за разходите по фактурирането.

Плащане

Начините на плащане са тези уговорени и описани във фактурата или договора. След като измине уговореният срок, автоматично започват да текат лихви според банковия процент и евентуалните поръчки в процес на изпълнение ще бъдат прекъснати.

Право на ползване

Запазваме си правото на ползване на доставената стока до момента на цялостно плащане на съответната фактура.

Спорове

Единственият компетентен съд за всякакъв вид спорове е Софийски градски съд.

Работа

В момента няма свободни работни места.

Каталози

В сайта са публикувани под формата на PDF файл всички раздели от Каталог 12 години България Терм
Можете да го изтеглите от връзките PDF по-долу:

PDF  Каталог 12 години България Терм - всички раздели (10 031 Kb) 
     
  Каталози  
PDF WATTS INDUSTRIES
компоненти и системи за отопление, климатизация и водопровод s
 (17 Mb)
PDF Vortice
Каталог вентилатори
 (29 Mb)
PDF GEL
Продукти за обработка на вода
 (38 Mb)
PDF Tubest : Димоходи изолирани и неизолирани INOX  
PDF Action Clima : Вентилаторни конвектори (2 081 Kb) 
PDF Action Clima : Вентилаторни конвектори за висок стенен монтаж (156 Kb)
PDF Action Clima : Касетъчни вентилаторни конвектори (120 Kb)
PDF Action Clima : Ултратънки канални конвектори (701 Kb)
PDF Action Clima : Топловъздушни апарати (2 081 Kb)
PDF

България Терм : Каталог Комини 

(5 098 Kb) 
PDF

Termobile : Уреди за отопление

 (6 350 Kb)
 PDF Giacomini – сферични вентили  (3 822 Kb)
PDF FERRARI srl. - компоненти за газови, нафтови, отоплителни и водопроводни инсталации (21 Mb)
PDF FERRARI srl. - комини - елементи и аксесоари
(8 Mb)
PDF MUT MECCANICA - Смесителни и зонови вентили
 (5 Mb)
PDF RBM - компоненти за отоплителни и водопроводни инсталации  (31 Mb)
PDF RBM - системи за лъчисто отопление и охлаждане (31 Mb)
PDF RBM - тръби и компоненти (3 Mb)
PDF RBM - сферични вентили (2 Mb)
 PDF   ZE 30 ULH  (1 252 Kb)
     
   Други  
 ЕPS  България Терм : лого : CMYK : Zip  (57 Kb)
 PDF  Брошура Стенен газов битермичен котел RADIANT RBS 24 ENERGY  (1 085 Kb)
 PDF  Брошура Стенен газов проточен котел RADIANT RSR 24  (2 001 Kb)

 

Цени

В сайта са публикувани под формата на XLS файл ценови листи
Можете да го изтеглите от връзките по-долу:

Ценови листи

ЦЕНОВА ЛИСТА ACCORRONI EOLO SLIM.PDF

ЦЕНОВА ЛИСТА GIACOMINI

ЦЕНОВА ЛИСТА ATI

ЦЕНОВА ЛИСТА НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ЛИРИ HT

ЦЕНОВА ЛИСТА СТОМАНЕНИ КОТЛИ ARCA

КОМИНИ НЕРЪЖДАЕМИ ЕДНОСТЕННИ AISI 304.xls

КОМИНИ НЕРЪЖДАЕМИ ИЗОЛИРАНИ AISI 304.xls

ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА - VORTICE (XLS, 12 Mb)

MUT MECCANICA TOVO – смесителни и зонови вентили за отоплителни и соларни инсталации

ТОПЛОВЪЗДУШНИ КОНВЕКТОРИ И ЗАВЕСИ - VTS Sp. z o o

ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТЕНО МАСЛО - ARCO BRUCIATORI

КОМПОНЕНТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - FAR RUBINETTERIE S.p.a

ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ - PELLTECH

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ И ЛИРИ - RAGALL

КОМПОНЕНТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ITALTHERMO S.p.a

РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА - ZILMET S.p.a

ПОМПИ ЗА ВОДА - PENTAX S.p.a

КОМПОНЕНТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - R.B.M. S.p.a

ВОДНИ КОНВЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ - Actionclima S.r.l.

ГАЗОВИ КОТЛИ И АКСЕСОАРИ - RADIANT BRUCIATORI S.p.a.

ВОДНИ ПОМПИ - PENTAIR-NOCCHI

КОМПОНЕНТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - WATTS INDUSTRIES ITALIA S.r.l.

Подови конвектори за вграждане - FOKS

УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - THERMOBILE INDUSTRIES BV

КОМПОНЕНТИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДАНФОС ЕООД

ОБРАБОТКА НА ВОДА - GEL S.p.a.

Газови котли, бойлери, термопомпи и хибридни системи BAXI

 

Партньори

Image

Image

WATTS Italia SpA
радиаторни вентили - термостатични и обикновени, елементи за нафтови и газови стопанства, компоненти за отоплителни и санитарни инсталации, термостати, топломери, полиетиленови тръби - Pe-Xa; Pe-Xa-Al и фитинги за тях, колектори

Image

VORTICE Elettrosociali SpA
битови, обществени и индустриални вентилатори, електрически отоплителни уреди, сешоари за ръце и коса, дистрибутори на течен сапун, аксесоари

Image

BAXI SpA
газови котли - стенни и подови, за вграждане и за външен монтаж, кондензационни и обикновени, комбинирани за отопление и за топла вода, вертикални и хоризонтални, газови конвектори, акумелиращи бойлери, проточни и акумулиращи водонагреватели, газови камини 

Image

PENTAIR PUMPS SpA
циркулационни, центробежни, потопяеми и дренажни помпи за чисти и замърсени води, помпи за басейни и фонтани, хидрофорни уредби, филтри за вода

Image

PENTAX SpA
водни помпи, хидрофорни уредби

Image

AC Burners
горелки за отработени масла

Image

FAR Rubinetterie SpA
радиаторни вентили, колектори, аксесоари

Image

ISOFOM Srl
тръбни изолации от полиетилен и пенополиуретан

Image

ZILMET SpA
мембранни разширителни съдове, пластинчати топлообменници

Image

BONGIOANNI
чугунени и стоманени водогрейни котли

Image

RADIANT Bruciatori Srl
нафтови, газови, мазутни и комбинирани горелки, стенни газови котли

Image

ARCA Srl
стоманени водогрейни котли, стенни газови котли

Image

SYSTEMA Srl
газови и нафтови топловъздушни апарати, газови конвектори, лъчисто газово отопление

Image

IVR Valvole a sfera SpA
сферични вентили

Image

RAG-ALL SpA
алуминиеви радиатори, аксесоари

Image

MUT Meccanica TOVO SpA
дву- и трипътни зонови вентили, три- и четирипътни смесителни вентили, задвижки, скоростни водоводни подгреватели

Image A.P.S. AROSIO Srl
Алуминиеви профили, ъгли и аксесоари за изграждане на вентилационни и климатични камери
Image

FERRARI Srl
елементи за газови, нафтови, отоплителни и санитарни инсталации

Image

ITALTHERMO Srl
елементи за газови, нафтови, отоплителни и санитарни инсталации

Image

GIACOMINI SpA
елементи за отоплителни и санитарни инсталации

Image

GEL Srl
филтриране, омекотяване, пречистване на вода, филтри, дозатори, системи за получаване на питейна вода, реактиви за почистване на котли и бойлери

Image

ATI di Mariani & C. snc
обемни газови бойлери

Image Action Clima Srl.
Вентилаторни конвектори, Вентилаторни конвектори за висок стенен монтаж, Касетъчни вентилаторни конвектори, Ултратънки канални конвектори, Канални конвектори, Топловъздушни апарати, Аксесоари.
Image Licon Heat s.r.o.
Подови конвектори за вграждане
Image Ad hoc
Дизайнерски отоплителни радиатори
Image Cuenod S.A.S
Газови, нафтови и комбинирани горелки
Image Munters Italy Spa
Системи за контрол на влажността на въздуха, адиабатни охладители и отоплителни уреди
Image PELLTECH
Пелетни горелки 
Image ADISA
Нискотемпературни и кондензационни газови котли. Професионално кухненско оборудване на газ.
 logo_rbm

R.B.M. SpA
Радиаторни вентили - термостатични и обикновени,  компоненти за отоплителни и санитарни инсталации

 

  VTS Sp. z.o.o.
Топловъздушни конвектори и завеси 
  D’allo Rulli Srl
Транспортни ролки  ==
  Garlock GmbH
Гарнитури и уплътнения
ICI Caldaie S.p.A
Транспортни ролки  
Фидокс България ЕООД
Подови конвектори